Αστέρης Πλιάκος

   

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα  Erasmus

 

ΕΡΕΥΝΑ

Περιοδικά

Άρθρα
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διάφορα  

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος Όροφος
Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα
Τηλ.: 210-8203128   Φαξ: 210-8214122

 


   
  pliakos@aueb.gr