Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 


 

 

Αρχική Σελίδα

Βιογραφικό Σημείωμα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 Προπτυχιακά  Μαθήματα
 Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Erasmus

 

ΕΡΕΥΝΑ

Βιβλία

Άρθρα
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Διάφορα  

 


 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 ArchisPlus (Ιστορικά αρχεία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
CORDIS (πληροφόρηση για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ)
Council of Europe Portal

ECB - European Central Bank
EIA - European Information Association
ECLAS (European Commission Libraries Catalogue)
EURISTOTE - Βάση δεδομένων που καταγράφει τις πανεπιστημιακές έρευνες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
EUR-Lex - Η πύλη εισόδου στο δίκαιο της ΕΕ
EUROPA - Η Ευρωπαίκή Ένωση σε απευθείας σύνδεση
EUROSTAT - Η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ
Joint Research Centre
IDEA - Ηλεκτρονικός Κατάλογος των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων
RAPID - Υπηρεσία Τύπου και Επικοινωνίας
SCADPlus - Δραστηριότητες της ΕΕ
Αμεση Ευρώπη - Πληροφορίες για τους πολίτες και τα δικαιώματα τους στην ΕΕ
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα)
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Η  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Συμβούλιο της Ε.Ε
Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ

 

NATO

 

OHE

Τελευταία Ενημέρωση: 16/01/2012