Βασίλης Ζαφείρης

Έρευνα

Επαγγελματική εμπειρία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Καλωσήλθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα!

photo

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές και επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Έχω γεννηθεί στην Άρτα και εργάζομαι ως Μέλος ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησα δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2001. Στη συνέχεια απέκτησα Μεταπτυχιακό δίπλωμα και Διδακτορικό στην Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2003 και το 2011 αντίστοιχα.

Σπουδές

Επαγγελματική εμπειρία

Ξένες γλώσσες

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεθνή περιοδικά με κριτές

Vassilis E. Zafeiris , Sotiris H. Poulias , N.A. Diamantidis , E.A. Giakoumakis, 2017. Automated refactoring of super-class method invocations to the Template Method design pattern. In Information and Software Technology Journal, 82(2), 2017, Elsevier B.V.(pdf)

Maria Anna G. Gaitani, Vassilis E. Zafeiris, N.A. Diamantidis, E.A. Giakoumakis, 2015. Automated refactoring to the Null Object design pattern. In Information and Software Technology Journal, 59(3), 2015, Elsevier B.V.(pdf)

Aikaterini Christopoulou, Emmanouel Giakoumakis, Vassilis Zafeiris, Vasiliki Soukara, 2012. Automated Refactoring to the Strategy Design Pattern. In Information and Software Technology Journal, Vol. 54, Issue 11, 2012, Elsevier B.V.(pdf)

Vassilis Zafeiris, Emmanouel Giakoumakis. Optimized Traffic Flow Assignment in Multi-Homed, Multi-Radio Mobile Hosts. In Elsevier Computer Networks, Vol. 55, Issue 5, 2011, Elsevier B.V.(pdf)

Vassilis Zafeiris, Emmanouel Giakoumakis. An Agent-based Perspective to Handover Management in 4G Networks. In Wireless Communications and Mobile Computing Journal, Vol. 8, Issue 7, 2008, John Wiley and Sons Ltd.(pdf)

Christos Doulkeridis, Vassilis Zafeiris, Kjetil N�rv�g, Michalis Vazirgiannis, Emmanouel Giakoumakis. Context-based Caching and Routing for P2P Web Service Discovery. Distributed and Parallel Databases special issue on Context-aware Web services, Vol. 21, Issue 1, pages 59-84, February 2007, Springer.

Yannis Stavrakas, Manolis Gergatsoulis, Christos Doulkeridis, Vassilis Zafeiris. Representing and Querying Histories of Semistructured Databases Using Multidimensional OEM. In Information Systems, Vol. 29, Issue 6, pages 461-482, September 2004, Elsevier.

Πρακτικά συνεδρίων με κριτές

Thomas Schweizer, Vassilis Zafeiris, Marios Fokaefs and Michalis Famelis, 2020. Can Refactorings Indicate Design Tradeoffs? 20th IEEE International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation, 2020.

Aikaterini Paltoglou, Vassilis E Zafeiris, Emmanouel A Giakoumakis, NA Diamantidis, 2018. Automated refactoring of client-side JavaScript code to ES6 modules. 2018 IEEE 25th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER).

Vassilis E. Zafeiris, Petros Belsis and Christos Skourlas, 2013. NFC-triggered IMS flow mobility across different devices. In Proceedings of the 6th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA’13), ACM.(pdf)

Vassilis E. Zafeiris and Emmanouel A. Giakoumakis, 2008. Towards flow scheduling optimization in Multihomed Mobile Hosts. In Proceedings of IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC’08), IEEE.

Vassilis E. Zafeiris and Emmanouel A. Giakoumakis, 2008. Mobile Agents for Flow Scheduling Support in Multihomed Mobile Hosts. In Proceedings of International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, 2008. (IWCMC’08), pages 261-266, IEEE.

Vassilis Zafeiris, Emmanouel Giakoumakis, 2005. An Agent-based Architecture for Handover Initiation and Decision in 4G Networks. In Proceedings of 6th IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM’05), Taormina, Italy, June 2005.

Vassilis Zafeiris, Christos Doulkeridis, Petros Belsis and Ioannis Chalaris, 2005. Agent-mediated Knowledge Management in Multiple Autonomous Domains. In AAMAS 2005 Workshop on Agent Mediated Knowledge Management (AMKM’05), Utrecht, Netherlands, July 2005.

Christos Doulkeridis, Vassilis Zafeiris, Michalis Vazirgiannis. The Role of Caching and Context-Awareness in P2P Service Discovery. In Proceedings of 6th International Conference on Mobile Data Management (MDM'05), pp.142-146, Ayia Napa, Cyprus, May 9-13, 2005.

Yannis Stavrakas, Manolis Gergatsoulis, Christos Doulkeridis, Vassilis Zafeiris. Accomodating Changes in Semistructured Databases Using Multidimensional OEM. In Proceedings of Advances in Databases and Information Systems (ADBIS'02), 6th East-European Conference, pp.360-373, Bratislava, Slovakia, September 8-11, 2002.

V. Zafeiris, C. Doulkeridis, Y. Stavrakas, and M. Gergatsoulis, 2002. An Infrastructure for Manipulating Multidimensional Semistructured Data. In 1st Hellenic Data Management Symposium (HDMS’02), Athens, Greece, July 2002.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ

Η διδακτορική διατριβή υποβλήθηκε στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπ. Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη. Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο εδώ.

Περίληψη

Η διατριβή στοχεύει στη βελτιστοποίηση της συνδεσιμότητας ενός κινητού τερματικού σε ένα ετερογενές περιβάλλον ασύρματης δικτυακής πρόσβασης. Συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη του προβλήματος της κατανομής των ροών κίνησης ενός ασύρματου σταθμού που διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών δικτυακών διεπαφών (multi-homed). Επιπλέον, γίνεται προδιαγραφή της αρχιτεκτονικής και μελέτη της επίδοσης ενός συστήματος για την υποστήριξη της εκτέλεσης αλγορίθμων κατανομής ροών κίνησης ή συναφών μηχανισμών απόφασης.

Το πρόβλημα της κατανομής ροών κίνησης (traffic flow assignment problem-TFAP) αποτελεί προσαρμογή για multi-homed σταθμούς του προβλήματος επιλογής δικτύου πρόσβασης. Στα πλαίσια της διατριβής γίνεται αναλυτική διατύπωση του TFAP προβλήματος και μελέτη της πολυπλοκότητάς του. Καθώς το TFAP αποδεικνύεται ότι είναι NP-Hard, γίνεται προδιαγραφή ενός ευρετικού αλγορίθμου βασισμένου σε τοπική αναζήτηση για την προσεγγιστική επίλυσή του. Ο ευρετικός αλγόριθμος επιτυγχάνει ικανοποιητική ακρίβεια η οποία αξιολογείται μέσω της σύγκρισης των προσεγγιστικών λύσεων με τις ακριβείς λύσεις για ένα μεγάλο αριθμό τυχαία παραγομένων προβλημάτων. Η αξιολόγηση της προσέγγισης πραγματοποιείται επίσης και μέσω προσομοίωσης όπου γίνεται μελέτη του κόστους διαχείρισης κινητικότητας που υπεισέρχεται η συνεχής βελτιστοποίηση της κατανομής των ροών κίνησης ενός σταθμού.

Η εκτέλεση αλγορίθμων επιλογής δικτύου ή κατανομής ροών κίνησης απαιτεί την μεταφορά στα σημεία απόφασης πληροφορίας η οποία είναι κατανεμημένη μεταξύ των ασύρματων σταθμών και των δικτύων πρόσβασης. Η έγκαιρη μεταφορά της στα σημεία απόφασης καθώς και η ολοκλήρωση ομοειδών δεδομένων από διαφορετικές πηγές αποτελούν προϋποθέσεις για την αξιόπιστη εκτέλεση των αλγορίθμων. Η συλλογή της παραπάνω πληροφορίας αυτόνομα από κάθε τερματικό είναι χρονοβόρα, ενώ η συγκέντρωση και παροχή της αποκλειστικά από τον οικείο πάροχο κάθε χρήστη θέτει ζητήματα αξιοπιστίας. Η διατριβή προτείνει την αρχιτεκτονική ενός συστήματος για την υποστήριξη της εκτέλεσης αλγορίθμων κατανομής ροών κίνησης ή επιλογής δικτύου πρόσβασης το οποίο λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω ζητήματα. Το σύστημα είναι κατανεμημένο σε πολλαπλές διαχειριστικές περιοχές και είναι βασισμένο σε πράκτορες λογισμικού οι οποίοι εκπροσωπούν τους χρήστες, τους παρόχους και τη ρυθμιστική αρχή. Η διατριβή προδιαγράφει τις βασικές λειτουργίες του συστήματος και την ενσωμάτωσή του στη δικτυακή υποδομή ενός ετερογενούς ασύρματου δικτύου. Επιπλέον, παρέχει μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την επίδοσή του μέσω της υλοποίησης ενός συστήματος προσομοίωσης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

Διδασκαλία

Από το 2003 έχω διδάξει τα ακόλουθα μαθήματα:

Μάθημα Θέση Ίδρυμα Χρονική Περίοδος
Τεχνολογία Λογισμικού (προπτυχιακό) Υποστήριξη του μαθήματος στα πλαίσια υποχρεώσεων ως Υποφήψιος Διδάκτορας (Υ.Δ.) Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) Εαρινά εξάμηνα από 2003 (Ε'03) εως 2010
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (προπτυχιακό) Υποστήριξη του μαθήματος στα πλαίσια υποχρεώσεων ως Υ.Δ. Τμήμα Πληροφορικής, Ο.Π.Α. Χειμερινό Εξάμηνο 2009 (Χ'09)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ με Java (προπτυχιακό) Υποστήριξη του μαθήματος στα πλαίσια υποχρεώσεων ως Υ.Δ. Τμήμα Πληροφορικής, Ο.Π.Α. Χ'07, Χ'08
Ανάκτηση Πληροφορίας Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Ακαδ. έτος 2005-06
Βάσεις Δεδομένων Ι Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Ακαδ. έτος 2013-14
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Ακαδ. έτη 2005-06, 2007-2010
Τεχνολογία Λογισμικού Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Ακαδ. έτη 2011-12, 2012-13
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Ακαδ. έτη 2014-15, 2015-2016
Μέθοδοι Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Λογισμικού (μεταπτυχιακό) Επιστημονικός Συνεργάτης Μ.Π.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης), Τμήμα Πληροφορικής Ο.Π.Α. Χ'07-Χ'16
Μέθοδοι Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Λογισμικού (μεταπτυχιακό) Επιστημονικός Συνεργάτης Μ.Π.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (μερικής φοίτησης), Τμήμα Πληροφορικής Ο.Π.Α. Χ'09-Χ'19
Εισαγωγή στις Τ.Π.Ε. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Μέση Εκπαίδευση 2007-2017
Υποστήριξη Μαθημάτων Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μέλος ΕΔΙΠ Τμήμα Πληροφορικής, ΟΠΑ 2017-σήμερα

Έργα

Εφαρμογές Android