Κώστας Α. Κουρκουμέτης

 

Βιογραφία

 

 

Ο Κώστας Κουρκουμέτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Αέκτησε το τυχίο του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αό το ΕΜΠ (1977), το M.S. (1980) και το Ph.D (1982) αό το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ειστήμης Υολογιστών (EECS) του University of California, Berkeley. Αό το 1982 μέχρι το 1990 ήταν Ερευνητής στο Κέντρο Μαθηματικών Ειστημών των Εργαστηρίων Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, και αό το 1990 μέχρι το 1999 Καθηγητής στο Τμήμα Ειστήμης Υολογιστών του Πανειστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, Εικεφαλής του Τομέα Τηλεικοινωνιών και Δικτύων στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, και Ειστημονικός Υεύθυνος του Κέντρου Δικτύων του Πανειστημίου Κρήτης. Αό το 1999 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανειστημίου Αθηνών και υεύθυνος του εργαστηρίου Οικονομικών και Θεωρίας Συστημάτων.

 

Τα σημερινά ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά των τηλεικοινωνιακών δικτύων, στην αροχή οιότητας υηρεσίας και την χρέωση σε ευρυζώνια δίκτυα και το Internet, την διαχείριση της κυκλοφορίας και την ανάλυση της ολυλεξίας σε μεγάλα δίκτυα, και τις εφαρμοσμένες ιθανότητες. Άλλα ενδιαφέροντα εριλαμβάνουν την ρυθμιστική ολιτική στις τηλεικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εμόριο με εφαρμογή στις τηλεικοινωνίες, και τις τυικές μεθόδους για την εαλήθευση αραλλήλων ρογραμμάτων.

 

Έχει άνω αό 100 δημοσιεύσεις σε ειστημονικά εριοδικά και διεθνή ρακτικά συνεδρίων όως τα Operations Research, Mathematics of Operations Research, Journal on Applied Probability, IEEE Transactions in Communications, IEEE Transactions in Automatic Control, IEEE JSAC, SIAM Journal on Computing, Stochastic Processes, Probability in Engineering and Information Sciences, Queuing Systems, ACM TOPLAS, JACM, Formal Methods in System Design, Telecommunications Systems, Information and Computation, Theoretical Computer Science, FOCS, STOC, LICS, INFOCOM. GLOBCOM, ITC, ACM SIGMETRICS. Το έργο του έχει άνω αό 9000 αναφορές, σύμφωνα με το Publish or Perish (Google Scholar). Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου "Pricing Communication Networks: Economics, Technology and Modelling" (Wiley, 2003).