Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων
Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015
Τεχνολογικά και Ρυθμιστικά Θέματα Τηλεπικοινωνιών

Διδάσκοντες: Εμμανουήλ Γιακουμάκης [mgia at aueb.gr]
Γεώργιος Δ. Σταμούλης [gstamoul at aueb.gr]
Αγιατζίδου Ελένη [agiatzidou at aueb.gr]
Ώρες Διαλέξεων: Πέμπτη 15:00 - 18:00 [Αίθουσα 608]


Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη ρυθμιστική πολιτική και τις τηλεπικοινωνίες. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και επιδιώξεις της Ρυθμιστικής Πολιτικής, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.Κύρια Θέματα Μαθήματος

Τα κύρια θέματα που θα καλυφθούν στο μάθημα είναι:
* Εισαγωγικά οικονομικά μοντέλα.
* Οικονομικά μοντέλα ρύθμισης
* Γενικές αρχές πολιτικής ανταγωνισμού.
* Τεχνολογικά ζητήματα διαχείρισης φάσματος
* Δημοπρασίες για πώληση φάσματος και άλλων σπανίων πόρων.
* Τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης (broadband access).
* Αποδεσμοποίηση (unbundling) υπηρεσιών τοπικού βρόχου.
* Η στρατηγική της ΕΕ για την μετάβαση από το καθεστώς κρατικού μονοπωλίου σε καθεστώς ανταγωνιστικής αγοράς.
* Σημαντική ισχύς στην αγορά και Σχετικές αγορές.
* Ζητήματα περί κόστους και Ρύθμισης της τιμής των υπηρεσιών.
* Τεχνολογικά και ρυθμιστικά ζητήματα για τηλεφωνία και μισθωμένες γραμμές.
* Καθολική υπηρεσία (universal service).
* Ουδετερότητα δικτύου (network neutrality)
* Τεχνολογικά και ρυθμιστικά
* Εξέταση άλλων ζητημάτων, όπως π.χ. λογιστικός διαχωρισμός, διασύνδεση (interconnection), δικαιώματα διέλευσης (rights of way), ζητήματα για Δίκτυα Νέας Γενεάς κτλ.
* Εφαρμογή ρυθμιστικής πολιτικής στην πράξη.Πρόγραμμα Διαλέξεων

          
*Εισαγωγή. Σκοπός και θεματολογία του μαθήματος. Βασικές έννοιες και ζητήματα περί ρυθμιστικής πολιτικής. Γ. Σταμούλης09/10/2014
*Βασικές Οικονομικές Έννοιες: Συνάρτηση χρησιμότητας καταναλωτή - Συνάρτηση Ζήτησης - Κοινωνική ευημερία - Μοντέλα ανταγωνισμούΓ. Σταμούλης16/10/2014
*Ολοκλήρωση Βασικών Οικονομικών Θεμάτων – Εισαγωγή στις δημοπρασίες για πώληση σπανίων πόρων. Γ. Σταμούλης23/10/2014
*Δημοπρασίες για πώληση φάσματος και άλλων σπανίων πόρων. Γ. Σταμούλης30/10/2014
*Το φάσμα σαν οικονομικός πόρος και οι χρήσεις του. Διαχείριση φάσματος και ρύθμισηΕ. Αγιατζίδου6/11/2014
* Εισαγωγή στην ευρυζωνική πρόσβαση και τις υπηρεσίες Triple Play play

Ε.Αγιατζίδου

13/11/2014
*Επισκόπηση τεχνολογιών ευρυζωνικής πρόσβασης (DSL, οπτικές ίνες, ασύρματη πρόσβαση)  Ε.Αγιατζίδου20/11/2014
*Τεχνολογία DSL και ρυθμιστικά ζητήματα παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών (LLU, bitstream), δίκτυα CATV, Νέες τεχνολογίες διαχείρισης (NGN κτλ.)

Ε.Αγιατζίδου

27/11/2014
*Πολιτική ανταγωνισμού. Γενικές αρχές, Μέτρα. Συγχωνεύσεις – εξαγορές Μ. Γιακουμάκης4/12/2014
*Η στρατηγική της ΕΕ για την μετάβαση από το καθεστώς κρατικού μονοπωλίου σε καθεστώς ανταγωνιστικής αγοράς. Το ρυθμιστικό καθεστώς της περιόδου 1998-2003 Μ. Γιακουμάκης11/12/2014
*Το ρυθμιστικό καθεστώς της περιόδου 2003-2009. Η εφαρμογή του στην Ελληνική αγορά Μ. Γιακουμάκης18/12/2014
*Το νέο ρυθμιστικό καθεστώς 2009- 2015. Κόστη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Μ. Γιακουμάκης8/1/2015
*Παρουσιάσεις φοιτητών Γ. Σταμούλης15/1/2015

 


 
Σχετική Βιβλιογραφία

* Telecommunications Regulation: An Introduction * EETT - Annual Report 2012
UK Frequency Allocations * Δημοπρασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνωτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής 
Map of Digital TV Broadband over powerline
* Cognitive Radio* EETT - site
* ITU - Radiotelecommunication SectorΕπιλεγμένα μέρη από το "Pricing Communication Networks: Economics, Technology, and Modelling", Costas Courcoubetis and Richard Weber, Wiley, 2003. 

 


 
Εργασίες
Οι εργασίες του μαθήματος είναι υποχρεωτικές. Αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος eclass.aueb.gr στο e-class και εκπονούνται ατομικά ή ομάδες 2 ατόμων. Περιλαμβάνουν: -Σειρές γραπτών ασκήσεων: ανατίθενται 2-3 σειρές γραπτών ασκήσεων, οι οποίες αφορούν την επίλυση προβλημάτων στο πεδίο των οικονομικών καθώς και τη μελέτη και αξιολόγηση δημοπρασιών για την πώληση φάσματος. -Εξαμηνιαίο project: ανατίθεται η διερεύνηση μιας θεματικής περιοχής αιχμής βάσει πρόσφατων άρθρων της βιβλιογραφίας, συγγραφή σύντομης αναφοράς επί της θεματικής περιοχής και προφορική παρουσίαση αυτής.


Βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των γραπτών ασκήσεων, του project, καθώς και του βαθμού της τελικής εξέτασης. Οι ακριβείς συντελεστές βαρύτητας εξαρτώνται από το περιεχόμενο των εκάστοτε ανατιθεμένων εργασιών . Ένα ενδεικτικό σύνολο βαρών είναι: -Γραπτές ασκήσεις: 7.5% -Project: 15% -Τελική εξέταση: 77.5%.


Υλικό Μαθήματος

Όλο το υλικό του μαθήματος (περιεχόμενο διαλέξεων, σύνδεσμοι σε αναφορές στο Internet, κτλ.) αναρτάται στη σελίδα του μαθήματος στο e-class: eclass.aueb.gr.