ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α΄:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιωάννης Κατσίκης
ioannis@engineer.gr

 


μαθήματα α' εξαμήνου | μαθήματα β' εξαμήνου | μαθήματα από κατεύθυνση ΙΙ | εργασίες εκτός μαθημάτων | διπλωματική εργασία   μεταφράσεις
 

Αλάτσατα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μαθήματα α' εξαμήνου

Ανάλυση Γραπτού και Σχεδιασμένου Αρχιτεκτονικού Λόγου [Π. Τουρνικιώτης]
(Πέραν της Μητροπολιτικής Σκέψης)

Άσκηση Ι: Η Αρχιτεκτονική και η Έρευνα Μια Υπόθεση Μεθόδου

Άσκηση ΙΙ: Ο Λόγος και η Γραμμή: Κριτικά Σχολιανά στην Ανάλυση του M. Foucault για τον Πίνακα "Las Meninas" του Velasquez

Άσκηση ΙΙΙ: Εδώ και Αλλού: Κριτικά Αναλυτικά στον Πίνακα "Μάθημα Μουσικής" του Johannes Vermeer

Άσκηση ΙV: Ανάλυση του Φέροντος Οργανισμού της Villa Savoye του Le Corbusier

Έκδοση V: Ανάλυση του Γραπτού και Σχεδιασμένου Αρχιτεκτονικού Λόγου: Συνολική Έκδοση Εργασιών

Αντίληψη, Αναπαράσταση και Νοηματοδότηση του Χώρου [Σ. Σταυρίδης, Σ. Κονταράτος]
(Πέραν της Μητροπολιτικής Σκέψης)

Άσκηση: Συλλογική Μνήμη και Ιστορία: Πολιτικές Κατασκευής και Διαχείρισης

Εργασία Ι: Η Οργανωσιακή Συγκρότηση του Χώρου: Φαντασιακές Κοινότητες, Χώρος και Μνήμη

Εργασία ΙΙ: Η Διαλεκτική Μνήμης και Λήθης στη Συγκρότηση του Ελλαδικού Κράτους

Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Έρευνας Ι: Μεθοδολογικά Εργαλεία Έρευνας στην Αρχιτεκτονική [Γ. Παρμενίδης]

[Β. Γκανιάτσας, Ε. Καλαφάτη] Άσκηση: Φαινομενολογία και Σημειωτική: Θεωρίες Έρευνας και Μεθοδολογίες Ανάλυσης (μη διαθέσιμη online)

Εργασία: Ερευνητική Πρόταση: Η Συγκρότηση και Διαχείριση της Συλλογικής Μνήμης για τη Καθ υμάς Ανατολή στη Νέα Ελληνική Δύση

Τυπολογία: Χώρος και Βιομηχανικό Αντικείμενο [Γ. Παρμενίδης, Π. Βασιλείου, Α. Βοζάνη, Α. Κουρνιάτη, Ν. Μαρμαράς]
(Πέραν της Μητροπολιτικής Σκέψης)

Άσκηση: ένα ευκλείδιο ποδήλατο (μη διαθέσιμη online)

Εργασία Ι: το ποδήλατο ως βιομηχανικό αντικείμενο: ιστορία, μορφή και χρήση (μη διαθέσιμη online)

Εργασία ΙΙ: γεωμετρία και τελεολογία του ποδηλάτου (μη διαθέσιμη online)

Εργασία ΙΙΙ: σχεδιαστική πρόθεση και διαδικασία (μη διαθέσιμη online)

Παραγωγή: το ποδήλατο! (μη διαθέσιμη online)

Επιστημονικές και Φιλοσοφικές "Κατασκευές": Ζητήματα Γνωσιοθεωρίας, Αισθητικής και Ηθικής [Α. Κουτούγκος, Β. Γκανιάτσας]

Η Πόλη ως Κοινωνικό Έργο, Αντικείμενο και Πεδίο Πολιτικής: Αστικά Κοινωνικά Κινήματα [Ε. Πορτάλιου]

Άσκηση: Η πόλη ως Κοινωνικό Έργο, Αντικείμενο και Πεδίο Πολιτικής: Το Κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη και σε format βιβλίου μέγεθος εκτύπωσης Α5

Εργασία I: Social Movements and Urbanity: A Review of the Literature on Social Movements and their Urban Expression

Εργασία II: Katsikis I. and Jones N., (2006), New Social Movements and Local Authorities: The Case of Thessaloniki - 2003, Greece, paper accepted for presentation at the 22nd European Group of Organizational Studies Colloquium "The Organizing Society" - EGOS Conference, Bergen, Norway.

Εργασία ΙΙΙ: Τα Κινήματα στην πόλη: Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας για τα Αστικά Κοινωνικά Κινήματα

Θεωρητικές Εγκαταστάσεις [Α. Αντονάς, 2007]

Άσκηση: Η Αγρυπνία: Θεωρία και Λειτουργική Πρακτική

Blog at http://www.nonvigilia.blogspot.com

up

 

μαθήματα β' εξαμήνου

Η Αρχιτεκτονική ως Αντικείμενο Έρευνας ΙΙ: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της Έρευνας στην Αρχιτεκτονική και την Εμπειρία του Χώρου [Γ. Παρμενίδης, Σ. Σταυρίδης]

Εργασία: Ερευνητική Πρόταση: Η Συγκρότηση και Διαχείριση της Συλλογικής Μνήμης για τη Καθ υμάς Ανατολή στη Νέα Ελληνική Δύση

Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου: Η Σχηματοποίηση κατά την Τοπιακή Ερμηνεία [Κ. Μωραϊτης]

Εργασία Ι: Χώρος, Τόπος και Τοπίο: Προς μία Συνθετική Θεωρία του Χώρου (μη διαθέσιμη online)

Εργασία Ι: Ο Τόπος στο Χώρο και τον Χρόνο: Εξελικτικές Θεωρίες Ερμηνείας (μη διαθέσιμη online)

Εργασία ΙΙ: Νεωτερικότητα και Μεταμοντερνισμός: Χωρικές Αντιλήψεις: Η Περίπτωση του Αγροτικού Τοπίου (μη διαθέσιμη online)

Άσκηση A: Η Αντίληψη του Περιβάλλοντος ως Αισθητικού Αντικειμένου: Αισθητική και Αποτίμηση του Τοπίου (διαθέσιμο)

Άσκηση Α1: Χώρος, Τόπος και Τοπίο: Κριτήρια Μετάβασης και Αναφοράς (κείμενο σε εξέλιξη)

Άσκηση Α2: Space: The Mathematical and Physical Perceptions (κείμενο σε εξέλιξη)

Άσκηση Α3: Place: Perceptions (κείμενο σε εξέλιξη)

Άσκηση Α4: Perceptions of Landscapes (κείμενο σε εξέλιξη)

Άσκηση B: Αστικές Κοιλότητες: Η Σχηματοποίηση και Διαχείριση του Φυσικού και Δομικού Ανάγλυφου: Μελέτη Περίπτωσης στη Περιοχή των Αμπελοκήπων στην Αθήνα (διαθέσιμο)

Κατσίκης Ι. και Τσαγκαράκης Κ., (2005), Μέθοδοι Μέτρησης της Αξίας Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων: Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας, Παρατηρητήριο Εξέλιξης - ev, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 04/2006, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσαγκαράκης Κ. και Κατσίκης Ι., (2005), Μέτρηση της Αξίας Πολιτιστικών και Φυσικών Πόρων: Η Περίπτωση του Πυργί στη Χίο, Παρατηρητήριο Εξέλιξης - ev, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 05/2006, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογίες Αιχμής και Αρχιτεκτονική: Από το Συνολικό Σχεδιασμό στην Καθολική Διαχείριση [Δ. Παπαλεξόπουλος, Ε. Καλαφάτη, Α. Σταυρίδου]

Άσκηση: Διαδραστικές Εγκαταστάσεις και Διαδραστικές Εγκαταστάσεις και η Σύλληψη του Χώρου: "A City on a Spot on a City" Μια Πρόταση για την Αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη

Εργασία Ι: Interactive Installations and the Conception of Space: A City on a Spot on a City"A Project for the Arch of Galerieus in Thessaloniki, Greece.

Ψηφιακός Τόπος: http://www.aueb.gr/users/evo/stasi.htm

Εργασία ΙΙ: Valiatza L., Katsikis I. and Stavrakakis E., (2006), Interactive Installations and the Conception of Space: A Project for the Arch of Galerieus in Thessaloniki, Greece. 2nd International Conference in Intelligent Environments, IET Conference 5-6 July, 2006, Athens, Greece

Η Έννοια του Χώρου όπως εκφράζεται στις Πλαστικές Τέχνες: Μετατοπίσεις στο Χώρο και το Χρόνο (Προέλευση, Διαμονή, Μνημοσύνη, Μελαγχολία) [Β. Ξένου, Θ. Μουτσόπουλος]

Άσκηση: Οι Ουτοπίες στη Τέχνη: Η Ατλαντίδα και Αρκαδία ως Παραδείγματα

Αισθητικές Θεωρίες [Γ. Ράπτη, Ε. Τάτλα]

Άσκηση: Η Αισθητική του Χώρου (μη διαθέσιμη online)

Πόλη και Μνήμη [Ε. Πορτάλιου, Ε. Καλαφάτη]

Άσκηση: Η Συλλογική της Μνήμης για την Ανατολή στη Νέα Ελληνική Δύση

Εργασία Ι: Πόλεις της Μνήμης: Η Μνήμη του Χώρου και ο Χώρος της Μνήμης Μετά το 1922

Εργασία IΙ: Η Εγκατάσταση των Μικρασιατών Προσφύγων στην Ελλαδική Επικράτεια: Διαδικασίες και Αποτίμηση

up

 

μαθήματα από κατεύθυνση: πολεοδομία - χωροταξία

Γεωγραφικές Δυναμικές και Σύγχρονοι Μετασχηματισμοί του Ελληνικού Χώρου [Σ. Αυγερινού-Κολώνια, Π. Ηλιοπούλου, Ν. Μπελαβίλας]

Κατσίκης Ι., Τσαγκαράκης Κ., (2007), Η Βιομηχανία ως Αστική Πολιτιστική Κληρονομιά: Σε Αναζήτηση της Νέας Χρήσης, 5η Πανελλήνια Συνάντηση του International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage - Ελληνικό Τμήμα TICCIH, 22-25 Νοεμβρίου 2007. Βόλος.

Η Δυναμική των Χωρικών Δομών και Χρήσεων Γης και Σύγχρονες Πρακτικές του Σχεδιασμού [Μ. Αγγελίδης, Α. Αραβαντινός, Κ. Σερράος]

up

 

εργασίες εκτός μαθημάτων

Κατσίκης Ι., (2005), Η Ξερολιθιά στον Χώρο και τον Χρόνο: Θεωρία, Τυπολογία και Παραδείγματα, Παρουσίαση σε pdf.

Κατσίκης Ι., (2005), Ξερολιθικές Κατασκευές: Τέχνη και Τεχνική, Παρουσίαση σε pdf.

Κατσίκης Ι., (2005), Καινοτομία, Τοπικοί Πόροι, Προϊόντα και Ολοκληρωμένη Τοπική Ανάπτυξη, Παρουσίαση σε pdf.

Κατσίκης Ι., (2005), Η Μαστίχα και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου: Μελέτη Περίπτωσης, Παρουσίαση σε pdf.

Λίστα εργασιών από την ερευνητική ομάδα του Παρατηρητηρίου Εξέλιξης

up

 

μεταφράσεις

Αριστοτέλους, Οικονομικά Ι και ΙΙ, μτφ. Κατσίκης Ι., 2002, Θεσσαλονίκη

Πλάτων, Πολιτεία Ι, μτφ. Κατσίκης Ι., 2001, Θεσσαλονίκη

Πλάτων, Πολιτεία ΙΙ, μτφ. Κατσίκης Ι., 2001, Θεσσαλονίκη

Πλάτων, Πολιτεία ΙΙΙ, μτφ. Κατσίκης Ι., 2002, Θεσσαλονίκη

Θουκιδίδης, Επιτάφιος, μτφ. Κατσίκης Ι., 1997, Θεσσαλονίκη

up

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μαθήματα α' εξαμήνου | μαθήματα β' εξαμήνου | μαθήματα από κατεύθυνση ΙΙ | εργασίες εκτός μαθημάτων | μεταφράσεις

 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ