Ίων Ανδρουτσόπουλος

This page in English
 
Αρχική
Επικοινωνία και Συχνές Ερωτήσεις
> Δημοσιεύσεις
'Εργα
Διδασκαλία
Φοιτητές
 
Ομάδα
Εργαστήριο
Τμήμα
ΟΠΑ
 

Δημοσιεύσεις

Φωτογραφία γραφείου.

Μπορείτε να αναζητήσετε άρθρα που αναφέρουν τις δημοσιεύσεις μου μέσω του Google Scholar ή του Semantic Scholar.

Μερικές από τις δημοσιεύσεις μου συνοδεύονται από ελεύθερα διαθέσιμο λογισμικό και/ή σύνολα δεδομένων (βλ. παρακάτω). Δείτε επίσης τη σελίδα Λογισμικού και Δεδομένων της Ομάδας Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του ΟΠΑ.

Βιβλία

'Αρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Α.Γ. Κατσαφάδος, Γ.Ν. Λελεδάκης, Ε.Γ. Πυργιωτάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Μ. Φεργαδιώτης, "Machine Learning in Bank Merger Prediction: A Text-based Approach" [άρθρο, pre-print]. European Journal of Operational Research, 2023 (υπό έκδοση).
 2. T. Sommerschield, Γ. Ασσαέλ, Ι. Παυλόπουλος, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodel, J. Prag, Ι. Ανδρουτσόπουλος, και N. de Freitas, "Machine Learning for Ancient Languages: A Survey"[άρθρο]. Computational Linguistics, 2023 (υπό έκδοση).
 3. Α.Γ. Κατσαφάδος, Γ.Ν. Λελεδάκης, Ε.Γ. Πυργιωτάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Η. Χαλκίδης και Μ. Φεργαδιώτης, "Textual Information and IPO Underpricing: A Machine Learning Approach"[άρθρο]. Journal of Financial Data Science, 2023 (υπό έκδοση).
 4. Γ. Ασσαέλ, T. Sommerschield, B. Shillingford, M. Bordbar, Ι. Παυλόπουλος, Μ. Χατζηπαναγιώτου, Ι. Ανδρουτσόπουλος, J. Prag και N. de Freitas, "Restoring and Attributing Ancient Texts Using Deep Neural Networks" [άρθρο, βίντεο, blog, blog στα Ελληνικά]. Nature, 603, σελ. 280-283, 2022.
 5. Ι. Παυλόπουλος, Β. Κούγια, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Δ. Παπαμιχαήλ, "Diagnostic Captioning: A Survey". Knowledge and Information Systems [άρθρο, pre-print], 64:1691-1722, 2022.
 6. Α. Ξένος, Ι. Παυλόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος, L. Dixon, J. Sorensen, L. Laugier, "Toxicity Detection can be Sensitive to the Conversational Context" [άρθρο, [pre-print]. First Monday, 27(9), 2022.
 7. Κ. Παπαντωνίου, Π. Παπαδάκος, Θ. Πάτκος, Γ. Φλουρής, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Δ. Πλεξουσάκης, "Deception Detection in Text and its Relation to the Cultural Dimension of Individualism/Collectivism" [άρθρο, pre-print]. Natural Language Engineering, 28(5):545-606, 2022.
 8. Α. Κατσαφάδος, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Η. Χαλκίδης, Ε. Φεργαδιώτης, Γ. Λελεδάκης και Ε. Πυργιωτάκης, "Using Textual Analysis to Identify Merger Participants: Evidence from the U.S. Banking Industry" [άρθρο, pre-print]. Finance Research Letters, 42:101949, 2021.
 9. Γ. Τσατσαρώνης, Γ. Μπαλίκας, Π. Μαλακασιώτης, Ι. Παρτάλας, M. Zschunke, M.R. Alvers, D. Weissenborn, Α. Κριθαρά, Σ. Πετρίδης, Δ. Πολυχρονόπουλος, Γ. Αλμυράντης, Γ. Παυλόπουλος, N. Baskiotis, P. Gallinari, T. Artieres, A. Ngonga, N. Heino, E. Gaussier, L. Barrio-Alvers, M. Schroeder, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας "An Overview of the BioASQ Large-Scale Biomedical Semantic Indexing and Question Answering Competition". BMC Bioinformatics, 16:138, 2015.
 10. Α. Κοσμόπουλος, Ι. Παρτάλας, E. Gaussier, Γ. Παλιούρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Evaluation Measures for Hierarchical Classification: A Unified View and Novel Approaches" [χειρόγραφο, λογισμικό]. Data Mining and Knowledge Discovery, 29:820-865, 2015.
 11. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Λάμπουρας και Δ. Γαλάνης, "Generating Natural Language Descriptions from OWL Ontologies: the NaturalOWL System" [NaturalOWL v.2.0]. Journal of Artificial Intelligence Research, 48:671-715, 2013.
 12. Ι. Ανδρουτσόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "A Survey of Paraphrasing and Textual Entailment Methods". Journal of Artificial Intelligence Research, 38:135-187, 2010.
 13. Π. Κωνσταντόπουλος, Κ. Δάλλας, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Σ. Αγγελής, Α. Δεληγιαννάκης, Δ. Γαβρίλης, Γ. Κωτίδης και Χ. Παπαθεοδώρου, "DCC&U: An Extended Digital Curation Lifecycle Model". International Journal of Digital Curation, 1(4):34-45, 2009.
 14. Ε.Φ. Μαγείρου, Δ.Κ. Βασιλάκης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Teaching Nonzero Sum Games Using a Diagrammatic Determination of Equilibria". INFORMS Transactions on Education, 8(3):115-124, 2008.
 15. Γ. Λουκαρέλλι, Ξ. Βασιλάκος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Named Entity Recognition in Greek Texts with an Ensemble of Support Vector Machines and Active Learning" [χειρόγραφο, λογισμικό]. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 16(6):1015-1045, World Scientific, 2007.
 16. Ι. Ανδρουτσόπουλος, J. Oberlander και B. Καρκαλέτσης, "Source Authoring for Multilingual Generation of Personalised Object Descriptions". Natural Language Engineering, 13(3):191-233, 2007.
 17. A. Isard, J. Oberlander, Ι. Ανδρουτσόπουλος και C. Matheson, "Speaking the Users' Languages". IEEE Intelligent Systems, ειδικό τεύχος με θέμα "Advances in Natural Language Processing", 18(1):40-45, 2003.
 18. Γ. Σάκκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας, Β. Καρκαλέτσης, Κ.Δ. Σπυρόπουλος και Π. Σταματόπουλος, "A Memory-Based Approach to Anti-Spam Filtering for Mailing Lists" [σώμα κειμένων Ling-Spam]. Information Retrieval, 6(1):49-73, 2003.
 19. Ι. Ανδρουτσόπουλος, G.D. Ritchie και P. Thanisch, "Time, Tense and Aspect in Natural Language Database Interfaces". Natural Language Engineering, 4(3):229-276, 1998.
 20. Ι. Ανδρουτσόπουλος, G.D. Ritchie και P. Thanisch, "Natural Language Interfaces to Databases - An Introduction". Natural Language Engineering, 1(1):29-81, 1995.

Κεφάλαια βιβλίων

 1. J. Calder, Α.Κ Μελέγκογλου, C. Callaway, E. Not, F. Pianesi, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Κ.Δ. Σπυρόπουλος, Γ. Ξύδας, Γ. Κουρουπέτρογλου και Μ. Ρούσσου, "Multilingual Personalized Information Objects" [manuscript]. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο των O. Stock και M. Zancanaro (Επιμ.), Multimodal Intelligent Information Presentation, σελ. 177-201, Springer, 2005.
 2. Ι. Ανδρουτσόπουλος και Μ. Αρετουλάκη, "Natural Language Interaction". Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του R. Mitkov (Επιμ.), Handbook of Computational Linguistics, κεφάλαιο 35, σελ. 629-649, Oxford University Press, 2003.
 3. Ι. Ανδρουτσόπουλος και G.D. Ritchie, "Database Interfaces". Περιλαμβάνεται στο βιβλίο των R. Dale, H. Moisl και H. Somers (Επιμ.), Handbook of Natural Language Processing, κεφάλαιο 9, σελ. 209-240, Marcel Dekker Inc., 2000.

'Αρθρα συνεδρίων

 1. Ν. Γκούτη, Π. Μαλακασιώτης, Σ. Τουμπής και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Should I Try Multiple Optimizers when Fine-tuning Pre-trained Transformers for NLP tasks? Should I Tune their Hyperparameters?" [pre-print, άρθρο]. Πρακτικά του 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2024), Μάλτα, 2024.
 2. Η. Στογιαννίδης, Σ. Βάσσος, Π. Μαλακασιώτης και I. Ανδρουτσόπουλος, "Cache me if you Can: an Online Cost-aware Teacher-Student Framework to Reduce the Calls to Large Language Models" [pre-print]. Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Σιγκαπούρη, 2023.
 3. Κ. Κορρέ, Ι. Παυλόπουλος, J. Sorensen, L. Laugier, I. Ανδρουτσόπουλος, L. Dixon και A. Barron-cedeno, "Harmful Language Datasets: An Assessment of Robustness" [άρθρο]. Πρακτικά του 7th Workshop on Online Abuse and Harms (WOAH 2023) του 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Τορόντο, Καναδάς, 2023.
 4. Π. Κάλιοσης, Γ. Μοσχόβης, Φ. Χαραλαμπάκος, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmedical Caption 2023" [άρθρο]. Working Notes of the Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2023), Θεσσαλονίκη, 2023.
 5. Δ. Μαμάκας, Π. Τσότσι, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Η. Χαλκίδης, "Processing Long Legal Documents with Pre-trained Transformers: Modding LegalBERT and Longformer" [pre-print]. Πρακτικά του 4th Workshop on Natural Legal Language Processing (NLLP 2022) του 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 2022.
 6. Φ. Χαραλαμπάκος, Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Παυλόπουλος, Β. Καρατζάς, Χ. Τράκας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmedical Caption 2022" [άρθρο]. Πρακτικά του CLEF 2022 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Μπολόνια, Ιταλία, 2022.
 7. Σ. Ξενουλέας, Α. Τσουκάρα, Γ. Παναγιωτάκης, Η. Χαλκίδης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Realistic Zero-Shot Cross-Lingual Transfer in Legal Topic Classification" [pre-print]. Πρακτικά του 12ου Ελληνικού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2022), Κέρκυρα, 2022.
 8. Η. Χαλκίδης, A. Jana, D. Hartung, M. Bommarito, Ι. Ανδρουτσόπουλος, D.M. Katz και Ν. Αλετράς, "LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English" [pre-print]. Πρακτικά του 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2022.
 9. Ι. Παυλόπουλος, L. Laugier, Α. Ξένος, J. Sorensen και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "From the Detection of Toxic Spans in Online Discussions to the Analysis of Toxic-to-Civil Transfer" [pre-print]. Πρακτικά του 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2022.
 10. Λ. Λούκας, Μ. Φεργαδιώτης, Η. Χαλκίδης, Ε. Σπυροπούλου, Π. Μαλακασιώτης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "FiNER: Financial Numeric Entity Recognition for XBRL Tagging" [pre-print]. Πρακτικά του 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2022.
 11. Δ. Παππάς, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Data Augmentation for Biomedical Factoid Question Answering" [pre-print]. Πρακτικά του 21st Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2022) στο 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2022.
 12. Λ. Λούκας, Μ. Φεργαδιώτης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "EDGAR-CORPUS: Billions of Tokens Make The World Go Round" [άρθρο]. Πρακτικά του Economics and Natural Language Processing Workshop (EcoNLP 2021) του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), on-line και Punta Cana, Dominican Republic, 2021.
 13. Φ. Χαραλαμπάκος, Β. Καρατζάς, Β. Κούγια, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmed Caption Tasks 2021" [άρθρο]. Πρακτικά του Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2021), Βουκουρέστι, Ρουμανία, 2021.
 14. Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "MultiEURLEX -- A Multi-lingual and Multi-label Legal Document Classification Dataset for Zero-shot Cross-lingual Transfer" [άρθρο, λογισμικό, δεδομένα]. Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), on-line και Punta Cana, Dominican Republic, 2021.
 15. Δ. Παππάς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Neural Model for Joint Document and Snippet Ranking in Question Answering for Large Document Collections" [άρθρο, διαφάνειες]. Πρακτικά του Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021.
 16. Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Δ. Τσαραπατσάνης, Ν. Αλετράς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "Paragraph-level Rationale Extraction through Regularization: A case study on European Court of Human Rights Case" [άρθρο, δεδομένα]. Πρακτικά του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021.
 17. Ι. Παυλόπουλος, J. Sorensen, L. Laugier και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection" [άρθρο]. Πρακτικά του 15th International Workshop on Semantic Evaluation του Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021.
 18. Α. Ξένος, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Context Sensitivity Estimation in Toxicity Detection" [άρθρο]. Πρακτικά του Workshop on Online Abuse and Harms του Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021.
 19. Γ. Βερνίκος, Κ. Μαργατίνα, Α. Χρονοπούλου και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Domain Adversarial Fine-Tuning as an Effective Regularizer" [άρθρο]. Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020.
 20. Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Σ. Κοτίτσας, Π. Μαλακασιώτης, Ν. Αλετράς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "An Empirical Study on Large-Scale Multi-Label Text Classification Including Few and Zero-Shot Labels" [άρθρο]. Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020.
 21. Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης, Ν. Αλετράς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School" [άρθρο, Hugging Face]. Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020.
 22. Δ. Παππάς, Π. Σταυρόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB-NLP at BioASQ 8: Biomedical Document and Snippet Retrieval" [άρθρο]. Πρακτικά του 8th BioASQ workshop του Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2020), Thessaloniki, Greece, 2020.
 23. Β. Κούγια, Γ. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Medical Image Tagging by Deep Learning and Retrieval" [άρθρο]. Πρακτικά του International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages (CLEF 2020), Best of CLEF 2019 labs, διεξήχθη ηλεκτρονικά, σελ. 154-166, 2020.
 24. Β. Καρατζάς, Ι. Παυλόπουλος, Β. Κούγια και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmed Caption 2020" [άρθρο]. Working Notes of the Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2020), Θεσσαλονίκη, 2020.
 25. Ι. Κουτσικάκης, Η. Χαλκίδης, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Greek-BERT: The Greeks Visiting Sesame Street" [άρθρο, διαφάνειες, κώδικας, Hugging Face]. Πρακτικά του 11ου Ελληνικού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020.
 26. Ι. Παυλόπουλος, J. Sorensen, L. Dixon και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Toxicity Detection: Does Context Really Matter?" [άρθρο]. Πρακτικά του 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020.
 27. Π. Σταυρόπουλος, Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και R. McDonald, "BIOMRC: A Dataset for Biomedical Machine Reading Comprehension" [άρθρο, Hugging Face]. Πρακτικά του 19th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2020) του 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 28. Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Neural Contract Element Extraction Revisited" [άρθρο, ενημερωμένο άρθρο, poster]. Πρακτικά του Document Intelligence Workshop του 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019), Βανκούβερ, Καναδάς, 2019.
 29. Δ. Παππάς, R. McDonald, Γ.Ι. Μπρόκος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB at BioASQ 7: Document and Snippet Retrieval" [άρθρο, κώδικας]. Πρακτικά του 7th BioASQ workshop του European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD), Wurzburg, Γερμανία, 2019.
 30. Σ. Ξενουλέας, Π. Μαλακασιώτης, Μ. Απιδιανάκη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "SUM-QE: a BERT-based Summary Quality Estimation Model" [άρθρο, poster, κώδικας]. Πρακτικά του 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP 2019), Hong Kong, Κίνα, 2019.
 31. Η. Χαλκίδης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Ν. Αλετράς, "Neural Legal Judgment Prediction in English" [άρθρο, διαφάνειες]. Πρακτικά του 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 4317-4323, 2019.
 32. Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Large-Scale Multi-Label Text Classification on EU Legislation" [άρθρο, poster]. Πρακτικά του 57th Annual Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 6314-6322, 2019.
 33. Σ. Κοτίτσας, Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος, R. McDonald and M. Apidianaki, "Embedding Biomedical Ontologies by Jointly Encoding Network Structure and Textual Node Descriptors" [άρθρο, διαφάνειες]. Πρακτικά του 18th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2019) του 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 298-308, 2019. Παρουσιάστηκε επίσης στο EurNLP 2019 [διαφάνειες, video].
 34. Μ. Κυριακάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, J. Gines i Ametlle και A. Saudabayev, "Transfer Learning for Causal Sentence Detection" [άρθρο, poster]. Πρακτικά του 18th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2019) του 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 292-297, 2019.
 35. Χ. Μπαζιώτης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Ι. Κώνστας και Α. Ποταμιάνος, "SEQ^3: Differentiable Sequence-to-Sequence-to-Sequence Autoencoder for Unsupervised Abstractive Sentence Compression" [άρθρο, διαφάνειες, λογισμικό]. Πρακτικά του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 673-681, 2019.
 36. Β. Κούγια, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Survey on Biomedical Image Captioning" [άρθρο]. Πρακτικά του Workshop on Shortcomings in Vision and Language (SiVL 2019) του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 26-36, 2019.
 37. Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης, Ν. Αλετράς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Extreme Multi-Label Legal Text Classification: A Case Study in EU Legislation" [άρθρο, διαφάνειες, δεδομένα]. Πρακτικά του Workshop on Natural Legal Language Processing (NLLP 2019) του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 78-87, 2019.
 38. Ι. Παυλόπουλος, N. Thain, Ι. Ανδρουτσόπουλος και L. Dixon. "ConvAI at SemEval-2019 Task 6: Offensive Language Identification and Categorization with Perspective and BERT" [άρθρο]. Πρακτικά του 13th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval) του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 571-576, 2019.
 39. Β. Κούγια, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmed Caption 2019" [paper]. Working Notes of the Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2019), Lugano, Ελβετία, 2019.
 40. R. McDonald, Γ. Μπρόκος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Deep Relevance Ranking Using Enhanced Document-Query Interactions" [άρθρο, παράρτημα, διαφάνειες]. Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018), Βρυξέλλες, Βέλγιο, σελ. 1849-1860, 2018.
 41. Γ. Μπρόκος, Π. Λιόσης, R. McDonald, Δ. Παππάς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB at BioASQ 6: Document and Snippet Retrieval" [άρθρο, διαφάνειες]. Πρακτικά του workshop BioASQ: Large-scale Biomedical Semantic Indexing and Question Answering, στο Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018), Βρυξέλλες, Βέλγιο, σελ. 30-39, 2018.
 42. Β. Περτσάς, Π. Κωνσταντόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Ontology Driven Extraction of Research Processes". Πρακτικά του 17th International Semantic Web Conference (ISWC 2018), Monterey, CA, ΗΠΑ, σελ. 162-178, 2018.
 43. Η. Χαλκίδης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Α. Μίχος, "Obligation and Prohibition Extraction Using Hierarchical RNNs" [άρθρο, poster]. Πρακτικά του 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2018), Μελβούρνη, Αυστραλία, σελ. 254-259 (short papers), 2018.
 44. Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Χ. Παπαγεωργίου, "BioRead: A New Dataset for Biomedical Reading Comprehension"[δεδομένα]. Πρακτικά του 11th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2018), Miyazaki, Ιαπωνία, σελ. 2771-2776, 2018.
 45. Μ. Βουγιούκας, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "Identifying Retweetable Tweets with a Personalized Global Classifier" [δεδομένα]. Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2018), Πάτρα, 2018.
 46. Η. Χαλκίδης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Deep Learning Approach to Contract Element Extraction". Πρακτικά του 30th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2017), Λουξεμβούργο, σελ. 155-164, 2017.
 47. Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Deeper Attention to Abusive User Content Moderation" [διαφάνειες, δεδομένα]. Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2017), Κοπεγχάγη, Δανία, σελ. 1136-1146, 2017.
 48. Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης, Γ. Μπακαγιάννη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Improved Abusive Comment Moderation with User Embeddings" [διαφάνειες, δεδομένα]. Πρακτικά του workshop Natural Language Processing Meets Journalism, στο Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2017), Κοπεγχάγη, Δανία, σελ. 51-55, 2017.
 49. Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Deep Learning for User Comment Moderation" [slides, διαφάνειες, δεδομένα]. Πρακτικά του 1st Workshop on Abusive Language Online (ALW1), στο 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2017), Βανκούβερ, Καναδάς, σελ. 25-35, 2017.
 50. Μ. Βουγιούκας, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "A Personalized Global Filter To Predict Retweets" [εκτενέστερη μορφή, δεδομένα]. Πρακτικά του 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP 2017), Μπρατισλάβα, Σλοβακία, σελ. 393-394, 2017.
 51. Η. Χαλκίδης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Α. Μίχος, "Extracting Contract Elements" [preprint, δεδομένα]. Πρακτικά του 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2017), Λονδίνο, Βρετανία, σελ. 19-28, 2017.
 52. Γ. Μπρόκος. Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Using Centroids of Word Embeddings and Word Mover's Distance for Biomedical Document Retrieval in Question Answering" [λογισμικό]. Πρακτικά του 15th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2016), στο 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016), Βερολίνο, Γερμανία, σελ. 114-118, 2016.
 53. Μ. Ποντίκη, Δ. Γαλάνης, Χ. Παπαγεωργίου, Ι. Ανδρουτσόπουλος, S. Manandhar, M. AL-Smadi, M. Al-Ayyoub, Y. Zhao, B. Qin, O. De Clercq, V. Hoste, Μ. Απιδιανάκη, X. Tannier, N. Loukachevitch, E. Kotelnikov, N. Bel, S.M. Jimenez-Zafra and G. Eryigit, "SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), San Diego, CA, ΗΠΑ, σελ. 19-30, 2016.
 54. Σ. Γιώργης, Α. Ρούσας, Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "aueb.twitter.sentiment at SemEval-2016 Task 4: A Weighted Ensemble of SVMs for Twitter Sentiment Analysis". Πρακτικά του 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), San Diego, CA, ΗΠΑ, σελ. 96-99, 2016.
 55. Δ. Ξένος, Π. Θεοδωρακάκος, Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB-ABSA at SemEval-2016 Task 5: Supervised Machine Learning for Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), San Diego, CA, ΗΠΑ, σελ. 324-329, 2016.
 56. Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Χ. Παπαγεωργίου, "Anger Detection in Call Center Dialogues". Πρακτικά του 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), Gyor, Ουγγαρία, 2015.
 57. Π. Μαλακασιώτης, Ε. Αρχοντάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Γαλάνης και Χ. Παπαγεωργίου, "Biomedical Question-Focused Multi-Document Summarization: ILSP and AUEB at BioASQ3". Πρακτικά του QA Lab of the 6th Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2015), Τουλούζη, Γαλλία, 2015.
 58. Μ. Ποντίκη, Δ. Γαλάνης, Ι. Παυλόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου, S. Manandhar και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "SemEval-2015 Task 12: Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), στο Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics - Human Language Technologies (NAACL HLT 2015), Denver, Colorado, ΗΠΑ, σελ. 486-495, 2015.
 59. Α. Κοσμόπουλος, Γ. Παλιούρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "The Effect of Dimensionality Reduction on Large Scale Hierarchical Classification". Πρακτικά του 5th Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2014), Sheffield, Αγγλία, σελ. 160-171, 2014.
 60. Μ. Ποντίκη, Δ. Γαλάνης, Ι. Παυλόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου, Ι. Ανδρουτσόπουλος και S. Manandhar, "SemEval-2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014), του 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014), Δουβλίνο, Ιρλανδία, σελ. 27-35, 2014.
 61. Γ. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Multi-Granular Aspect Aggregation in Aspect-Based Sentiment Analysis" [διαφάνειες, δεδομένα]. Πρακτικά του 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2014), Gothenburg, Σουηδία, σελ. 78-87, 2014.
 62. Γ. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Aspect Term Extraction for Sentiment Analysis: New Datasets, New Evaluation Measures and an Improved Unsupervised Method" [διαφάνειες]. Πρακτικά του 5th Workshop on Language Analysis for Social Media (LASM 2014), 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2014), Gothenburg, Σουηδία, σελ. 44-52, 2014.
 63. Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Using Integer Linear Programming for Content Selection, Lexicalization, and Aggregation to Produce Compact Texts from OWL Ontologies" [NaturalOWL v.2.0]. Πρακτικά του 14th European Workshop on Natural Language Generation (ENLG 2013), του 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2013), Σόφια, Βουλγαρία, σελ. 51-60 (short papers), 2013.
 64. Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Using Integer Linear Programming in Concept-to-Text Generation to Produce More Compact Texts" [NaturalOWL v.2.0]. Πρακτικά του 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2013), Σόφια, Βουλγαρία, σελ. 561-566 (σύντομα άρθρα), 2013.
 65. Δ. Γαλάνης, Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Extractive Multi-Document Summarization with Integer Linear Programming and Support Vector Regression" [διαφάνειες]. Πρακτικά του 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012), Mumbai, Ινδία, 2012.
 66. Γ. Τσατσαρώνης, M. Schroeder, Γ. Παλιούρας, Γ. Αλμιράντης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, E. Gaussier, P. Gallinari, T. Artieres, M. Alvers, M. Zschunke και A. Ngonga, "BioASQ: A Challenge on Large-Scale Biomedical Semantic Indexing and Question Answering". Πρακτικά του AAAI 2012 Fall Symposium on Information Retrieval and Knowledge Discovery in Biomedical Text, Arlington, VA, ΗΠΑ, σελ. 92-98, 2012.
 67. Β. Παναγιωτοπούλου, Η. Βαρλάμης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Τσατσαρώνης, "Word Sense Disambiguation as an Integer Linear Programming Problem". Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2012), Λαμία, σελ. 33-40, 2012.
 68. Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Generate and Rank Approach to Sentence Paraphrasing" [διαφάνειες, σύνολο δεδομένων]. Πρακτικά του Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP 2011), Εδιμβούργο, Βρετανία, σελ. 96-106, 2011.
 69. Δ. Γαλάνης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A New Sentence Compression Dataset and Its Use in an Abstractive Generate-and-Rank Sentence Compressor". Πρακτικά του Language Generation and Evaluation Workshop (UCNLG+Eval), του Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP 2011), Εδιμβούργο, Βρετανία, σελ. 1-11, 2011.
 70. Δ. Γαλάνης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "An Extractive Supervised Two-Stage Method for Sentence Compression" [διαφάνειες, λογισμικό]. Πρακτικά του Human Language Technologies: The 11th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (HLT-NAACL 2010), Los Angeles, CA, ΗΠΑ, σελ. 885-893, 2010.
 71. Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Finding Short Definitions of Terms on Web Pages" [διαφάνειες, poster]. Πρακτικά του 2009 Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP 2009), Suntec, Σιγκαπούρη, σελ. 1270-1279, 2009.
 72. Δ. Βογιατζής, Δ. Γαλάνης, Β. Καρκαλέτσης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "A Conversant Robotic Guide to Art Collections". Πρακτικά του 2nd Workshop on Language Technology for Cultural Heritage Data, Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008), Marrakech, Μαρόκο, 2008.
 73. J. Oberlander, Γ. Καρακατσιώτης, A. Isard και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Building an Adaptive Museum Gallery in Second Life" [χειρόγραφο, βίντεο]. Πρακτικά του Museums and the Web, Montreal, Quebec, Καναδάς, 2008.
 74. Α. Κοσμόπουλος, Γ. Παλιούρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Adaptive Spam Filtering Using Only Naive Bayes Text Classifiers [λογισμικό]. Spam Filtering Challenge Competition, 5th Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2008), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2008.
 75. Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Learning Textual Entailment using SVMs and String Similarity Measures". Πρακτικά του ACL-PASCAL Workshop on Textual Entailment and Paraphrasing, 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2007), Πράγα, Τσεχία, σελ. 42-47, 2007.
 76. Δ.Κ. Βασιλάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Ε.Φ. Μαγείρου, "A Game-Theoretic Investigation of the Effect of Human Interactive Proofs on Spam E-mail". Πρακτικά του 4th Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2007), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2007.
 77. Δ. Γαλάνης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Generating Multilingual Descriptions from Linguistically Annotated OWL Ontologies: the NaturalOWL System". Πρακτικά του 11th European Workshop on Natural Language Generation (ENLG 2007), Schloss Dagstuhl, Γερμανία, σελ. 143-146, 2007.
 78. Γ. Τσατσαρώνης, Μ. Βαζιργιάννης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Word Sense Disambiguation with Spreading Activation Networks Generated from Thesauri". Πρακτικά του 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2007), Hyderabad, Ινδία, σελ. 1725-1730, 2007.
 79. Β. Μέτσης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "Spam Filtering with Naive Bayes -- Which Naive Bayes?" [διαφάνειες, σύνολα δεδομένων Enron-Spam]. Πρακτικά του 3rd Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2006), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2006. Αυτή η μορφή του άρθρου και των διαφανειών περιλαμβάνει μερικές μικρο-διορθώσεις που έγιναν μετά το συνέδριο.
 80. Γ. Λουκαρέλλι και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Greek Named-Entity Recognizer that Uses Support Vector Machines and Active Learning" [λογισμικό]. Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2006), Ηράκλειο Κρήτης, 2006.
 81. Ι. Ανδρουτσόπουλος και Δ. Γαλάνης, "A Practically Unsupervised Learning Method to Identify Single-Snippet Answers to Definition Questions on the Web". Πρακτικά του Human Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (HLT/EMNLP 2005), Βανκούβερ, Καναδάς, σελ. 323-330, 2005.
 82. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Ε.Φ. Μαγείρου και Δ.Κ. Βασιλάκης, "A Game Theoretic Model of Spam E-Mailing". Πρακτικά του 2nd Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2005), Stanford University, CA, ΗΠΑ, 2005.
 83. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Σ. Καλλώνης και Β. Καρκαλέτσης, "Exploiting OWL Ontologies in the Multilingual Generation of Object Descriptions". Πρακτικά του 10th European Workshop on Natural Language Generation (ENLG 2005), Aberdeen, Βρετανία, σελ. 150-155, 2005.
 84. Σ. Μηλιαράκη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Learning to Identify Single-Snippet Answers to Definition Questions". Πρακτικά του 20th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2004), Γενεύη, Ελβετία, σελ. 1360-1366, 2004.
 85. Ε. Μιχελάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας, Γ. Σάκκης και Π. Σταματόπουλος, "Filtron: A Learning-Based Anti-Spam Filter" [εκτενέστερη τεχνική αναφορά, σώματα κειμένων PU]. Πρακτικά του 1st Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2004), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2004.
 86. Α. Δημητρομανωλάκη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Learning to Order Facts for Discourse Planning in Natural Language Generation". Πρακτικά του 9th European Workshop on Natural Language Generation, 10th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2003), Βουδαπέστη, Ουγγαρία, σελ. 23-30, 2003.
 87. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Σπηλιωτόπουλος, Κ. Σταματάκης, Α. Δημητρομανωλάκη, Β. Καρκαλέτσης και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "Symbolic Authoring for Multilingual Natural Language Generation". Ι.Π. Βλαχάβας και Κ.Δ. Σπυρόπουλος (Επιμ.), Methods and Applications of Artificial Intelligence (Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης - ΣΕΤΝ 2002, Θεσσαλονίκη), Lecture Notes in Artificial Intelligence 2308, σελ. 131-142, Springer, 2002.
 88. Γ. Πετάσης, Β. Καρκαλέτσης, Γ. Παλιούρας, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "Ellogon: A New Text Engineering Platform". Πρακτικά του 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2002), Las Palmas, Κανάριες Νήσοι, Ισπανία, σελ. 72-78, 2002.
 89. Γ. Σάκκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας, Β. Καρκαλέτσης, Κ.Δ. Σπυρόπουλος και Π. Σταματόπουλος, "Stacking Classifiers for Anti-Spam Filtering of E-Mail" [σώμα κειμένων Ling-Spam]. L. Lee και D. Harman (Επιμ.), Πρακτικά του 6th Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2001), Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, ΗΠΑ, σελ. 44-50, 2001. Το Technology Research News έγραψε για αυτό το άρθρο.
 90. Ι. Ανδρουτσόπουλος, J. Calder, E. Not, F. Pianesi και Μ. Ρούσσου, "Multilingual Personalised Information Objects". Πρακτικά του International Workshop on Information Presentation and Natural Multimodal Dialogue, Βερόνα, Ιταλία, σελ. 25-29, 2001.
 91. Α. Δημητρομανωλάκη, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Β. Καρκαλέτσης, "A Large-Scale Functional Systemic Grammar of Greek" [εκτεταμένη μορφή]. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόννη, Γαλλία, 2001.
 92. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Β. Κοκκινάκη, Α. Δημητρομανωλάκη, J. Calder, J. Oberlander, και E. Not, "Dynamic Multilingual Object Descriptions: The M-PIRO Project" [μορφή με εικόνες υψηλότερης ποιότητας]. Πρακτικά του 29th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Gotland, Σουηδία, 2001.
 93. Γ. Πετάσης, Β. Καρκαλέτσης, Δ. Φαρμακιώτου, Γ. Σαμαριτάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "A Greek Morphological Lexicon and its Exploitation by a Greek Controlled Language Checker". Γ. Μανωλόπουλος και Σ. Ευριπίδου (Επιμ.), Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής (ΕΠΥ 2001), Λευκωσία, Κύπρος, τόμ. 1, σελ. 80-89, 2001.
 94. Δ. Σπηλιωτόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "Human-Robot Interaction Based on Spoken Natural Language Dialogue". Παρουσιάστηκε στο European Workshop on Service and Humanoid Robots (Servicerob 2001), Σαντορίνη, 2001.
 95. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Κούτσιας, Κ.Β. Χανδρινός και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "An Experimental Comparison of Naive Bayesian and Keyword-Based Anti-Spam Filtering with Encrypted Personal E-mail Messages" [σώμα κειμένων PU1]. Belkin, N.J., Ingwersen, P. and Leong, M.-K. (Επιμ.), Πρακτικά του 23rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2000), Αθήνα, σελ. 160-167, 2000.
 96. Ι. Ανδρουτσόπουλος και R. Dale, "Selectional Restrictions in HPSG". Πρακτικά του 18th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2000), Saarbrucken, Γερμανία, σελ. 15-20, 2000.
 97. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Κούτσιας, Κ.Β. Χανδρινός, Γ. Παλιούρας και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "An Evaluation of Naive Bayesian Anti-Spam Filtering" [PDF, σώμα κειμένων Ling-Spam]. Ποταμιάς, Γ., Μουστάκης, Β. και van Someren, M. (Επιμ.), Πρακτικά τουWorkshop on Machine Learning in the New Information Age, 11th European Conference on Machine Learning (ECML 2000), Βαρκελώνη, Ισπανία, σελ. 9-17, 2000.
 98. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας, Β. Καρκαλέτσης, Γ. Σάκκης, Κ.Δ. Σπυρόπουλος και Π. Σταματόπουλος, "Learning to Filter Spam E-Mail: A Comparison of a Naive Bayesian and a Memory-Based Approach" [σώμα κειμένων Ling-Spam]. H. Zaragoza, P. Gallinari, και M. Rajman (Επιμ.), Πρακτικά του Workshop on Machine Learning and Textual Information Access4th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (PKDD 2000), Lyon, Γαλλία, σελ. 1-13, 2000.
 99. Κ.Β. Χανδρινός, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "Automatic Web Rating: Filtering Obscene Content on the Web". Borbinha, J. και Baker, T. (Επιμ.), Πρακτικά του 4th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2000), Λισαβόνα, Πορτογαλία, σελ. 403-406, 2000.
 100. Γ. Παλιούρας, Β. Καρκαλέτσης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "Learning Rules for Large-Vocabulary Word Sense Disambiguation: A Comparison of Various Classifiers". Χριστοδουλάκης, Δ.Ν. (Επιμ.), Πρακτικά του 2nd International Conference on Natural Language Processing (NLP 2000), Πάτρα. Lecture Notes in Artificial Intelligence, 1835, σελ. 383-394, Springer, 2000.
 101. Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Temporal Meaning Representations in a Natural Language Front-End". Γεργατσούλης, Μ. και Ροντογιάννης, Π. (Επιμ.), Intensional Programming II (Πρακτικά του 12th International Symposium on Languages for Intensional Programming, Αθήνα, 1999), σελ. 197-213, World Scientific, 2000.
 102. Γ. Πετάσης, Γ. Παλιούρας, Β. Καρκαλέτσης, Κ.Δ. Σπυρόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Resolving Part-of-Speech Ambiguity in the Greek Language Using Learning Techniques". Φακωτάκης, Ν. κ.ά. (Επιμ.), Machine Learning in Human Language Technology (Πρακτικά του ACAI Workshop), σελ. 29-34, Χανιά, 1999. 
 103. Ι. Ανδρουτσόπουλος, G.D. Ritchie και P. Thanisch, "A Framework for Natural Language Interfaces to Temporal Databases". Patel, M. (Ed.), Πρακτικά του 20th Australasian Computer Science Conference, Σίδνεϊ, Αυστραλία, σελ. 307-315. Australian Computer Science Communications, τόμ. 19, αρ. 1, 1997.
 104. Ι. Ανδρουτσόπουλος, G.D. Ritchie και P. Thanisch, "Experience Using TSQL2 in a Natural Language Interface". Clifford, J. και Tuzhilin, A. (Επιμ.), Recent Advances in Temporal Databases (Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για Χρονικές Βάσεις Δεδομένων, Ζυρίχη, Ελβετία), σελ. 113-132. Workshops in Computing series, Springer-Verlag, 1995.
 105. Ι. Ανδρουτσόπουλος, G.D. Ritchie και P. Thanisch, "MASQUE/SQL - An Efficient and Portable Natural Language Query Interface for Relational Databases". Chung, P.W. Lovegrove, G. και Ali, M. (Επιμ.), Πρακτικά του 6th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems, Εδιμβούργο, Βρετανία, σελ. 327-330. Gordon and Breach Publishers, 1993.

Επιδείξεις συστημάτων σε συνέδρια

 1. Δ. Γαλάνης, Γ. Καρακατσιώτης, Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "An Open-Source Natural Language Generator for OWL Ontologies and its Use in Protege and Second Life" [βίντεο]. Επίδειξη συστήματος, 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2009), Αθήνα, 2009.
 2. Σ. Κωνσταντόπουλος, Α. Τέγος, Δ. Μπιλίδας, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Λάμπουρας, Π. Μαλακασιώτης, C. Matheson και O. Deroo, "Adaptive Natural Language Interaction" [βίντεο]. Επίδειξη συστήματος, 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2009), Αθήνα, 2009.
 3. Γ. Καρακατσιώτης, Δ. Γαλάνης, Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "NaturalOWL: Generating Texts from OWL Ontologies in Protege and in Second Life" [βίντεο]. Επίδειξη συστήματος, 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Πάτρα, 2008.
 4. Σ. Κωνσταντόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Χ. Μπαλτζάκης, Β. Καρκαλέτσης, C. Matheson, Α. Τέγος, και Π. Τραχανιάς, "INDIGO: Interaction with Personality and Dialogue Enabled Robots" [βίντεο]. Επίδειξη συστήματος, 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2008), Πάτρα, 2008.
 5. Β. Καρκαλέτσης, Γ. Σαμαριτάκης, Γ. Πετάσης, Δ. Φαρμακιώτου, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Σ. Μαρκαντωνάτου και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "A Controlled Language Checker Based on the Ellogon Text Engineering Platform" [σενάριο]. Επίδειξη συστήματος, 2nd Meeting of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2001), Carnegie Mellon University, Pittsburgh, ΗΠΑ, σελ. 74-75 (companion volume), 2001.

Διατριβές και διπλωματικές εργασίες

 1. Ι. Ανδρουτσόπουλος, A Principled Framework for Constructing Natural Language Interfaces to Temporal Databases [λογισμικό]. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Βρετανία, 1996.
 2. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Interfacing a Natural Language Front-End to a Relational Database [εγχειρίδιο]. Εργασία μεταπτυχιακού διπλώματος, Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Βρετανία, 1992. Το λογισμικό της εργασίας δεν διατίθεται λόγω περιορισμών copyright. Παρακαλώ μη μου το ζητήσετε.
 3. Ι. Ανδρουτσόπουλος, Κατασκευή Λεκτικού και Συντακτικού Αναλυτή της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1991.

Τεχνικές αναφορές


Τελευταία ενημέρωση: 17 Μαρτίου 2024.