Εργαστήριο "Αγορά"

 

Το εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής   Συμπεριφοράς ανήκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατηρεί τη διακριτική ονομασία Αγορά. Ιδρύθηκε στα μέσα του 2003.

Το Αγορά στεγάζεται στο νέο κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Ευελπίδων και Λευκάδος (τηλ. 210 8203868).

Το προσωπικό του Αγορά αποτελείται από άτομα με υψηλή εξειδίκευση και εκτεταμένη εμπειρία στους διαφορετικούς τομείς-γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει.

Τα ερευνητικά πεδία δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση Βιομηχανικών Κλάδων, Αγορών και Τάσεων
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή & Μοντέλα Αγοραστικής Συμπεριφοράς
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ στις Φυσικές & τις Ηλεκτρονικές Αγορές
 • Διοίκηση Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Ευθύνη
 • Αντιμετώπιση Κρίσεων λόγω Επιβλαβών   Προϊόντων

Το Αγορά είναι το μόνο πανεπιστημιακό εργαστήριο στην Ελλάδα με στρατηγικό προσανατολισμό και τεκμηριωμένες ικανότητες αναφορικά με:

 • τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά
 • την εκπόνηση μελετών σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, την ικανοποίηση του πελάτη και τη συμπεριφορά του καταναλωτή.
 • την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αξιολόγηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης που άπτονται της λειτουργίας των αγορών, της συμπεριφοράς του καταναλωτή, των περιβαλλοντικών κανονισμών καθώς και των προγραμμάτων προστασίας του καταναλωτή.
 • το σχεδιασμό και την οριστικοποίηση μοντέλων καταναλωτικής συμπεριφοράς, καταναλωτικών τάσεων, λήψης αγοραστικής απόφασης σε κλαδικό επίπεδο και επεξεργασίας καταναλωτικής πληροφορίας.
 • την ανάλυση καταναλωτικών & βιομηχανικών αγορών καθώς και υπηρεσιών τουρισμού, ναυτιλίας και δημόσιας διοίκησης.

Στο επίπεδο λειτουργικών στόχων, το Αγορά αποσκοπεί:

 • στη συμβολή στη μελέτη και τη λύση επιχειρησιακών προβλημάτων.
 • στη δημοσιοποίηση και στη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, άρα η προαγωγή της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και η ενίσχυση της εγκατεστημένης βάσης γνώσης.
 • στη προβιομηχανική ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
 • στην ανάλυση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και η παρακολούθηση της εφαρμογής των έναντι των μετόχων, εργαζομένων και καταναλωτών.

Το Αγορά συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση και τεκμηρίωση μοντέλων και υποδειγμάτων που αποσκοπούν στην εκπαίδευση του καταναλωτή ώστε να:

 • σχεδιάζει αρτιότερα τον προγραμματισμό αγορών του
 • προσαρμόζει το διαθέσιμο εισόδημά του στις πραγματικές ανάγκες του
 • αντιλαμβάνεται και να ξεχωρίζει τις ευκαιρίες αγοράς από τις εμπορικές παραπλανήσεις.

Τα μέλη του Αγορά έχουν επιδείξει πολυετή πείρα πάνω στα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Έχουν συμμετάσχει σε σειρά συνεδρίων, ερευνών, μελετών και αναλύσεων αγορών. Τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών έχουν δημοσιευτεί στα πλέον έγκυρα, σε παγκόσμια κλίμακα, επιστημονικά περιοδικά του χώρου της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της ανάλυσης αγορών όπως τα Advances in Consumer Research, Journal of Consumer Behaviour, Journal of Retailing, Journal of Consumer Marketing, International Journal of Food Marketing, European Journal of Marketing και Long Range Planning.

Το πλήρες κείμενο για εκτύπωση(pdf)


Έρευνα: "Οι καταναλωτές προτιμούν φθηνές και γρήγορες αγορές" (pdf)

Η έρευνα του εργαστηρίου Αγορά για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων στην αγορά αλκοολούχων ποτών παρουσιάστηκε από πολλές εφημερίδες:

ΤΟ ΒΗΜΑ: "Διχογνωμία για τους φόρους στα ποτά" (pdf)

ΕΞΠΡΕΣ: "Λιγότερους φόρους στα ποτά ζητούν οι Έλληνες" (pdf)

ΕΞΠΡΕΣ: "Τα ποτά μεθούν το φορολογικό σύστημα;" (pdf)

ΚΕΡΔΟΣ: "Η καταναλωτική συνήθεια στα αλκοολούχα ποτά" (pdf)

ΚΕΡΔΟΣ: "Τα ποτά μεθούν το φορολογικό σύστημα;" (pdf)

© Copyright 2009 George J. Siomkos