Βιβλιογραφία του Γ. Ι. Σιώμκου

 

The Seven Principles of WOM and Buzz Marketing

 
Panos Mourdoukoutas & George J. Siomkos
Σελίδες: 104
Έτος έκδοσης: 2010 - Εκδόσεις Springer
Brief product description here.

Αγορά
Αγορά

 

Καταναλωτικές Επιδημίες

Πώς να κάνετε το προϊόν σας μόδα & να δημιουργήσετε θόρυβο γύρω από αυτό

 
Γ. Σιώμκος & Π. Μουρδουκούτας
Σελίδες: 213
Έτος έκδοσης: 2009 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αγορά
Αγορά

 

Έρευνα Αγοράς

 
(β έκδοση)
Γ. Σιώμκος & Δ. Μαύρος
Σελίδες: 474
Έτος έκδοσης: 2008 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αγορά
Αγορά

 

Ανταγωνιστική Στρατηγική Μάρκετινγκ

 
(β έκδοση)
Γ. Σιώμκος & J. Czepiel
Σελίδες: 272
Έτος έκδοσης: 2007 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αγορά
Αγορά

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή & Στρατηγική Μάρκετινγκ

 
(β έκδοση)
Γ. Σιώμκος
Σελίδες: 836
Έτος έκδοσης: 2002 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αναλυτικά Περιεχόμενα(pdf)

Αγορά
Αγορά

 

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

 
(β έκδοση)
Γ. Σιώμκος
Σελίδες: 808
Έτος έκδοσης: 2004 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αναλυτικά Περιεχόμενα(pdf)

Αγορά
Αγορά

 

Εφαρμογή Μεθόδων Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς

 
Γ. Σιώμκος & Αικ. Βασιλικοπούλου
Σελίδες: 568
Έτος έκδοσης: 2005 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αγορά
Αγορά

 

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

 
Γ. Σιώμκος & Ι. Τσιάμης
Σελίδες: 540
Έτος έκδοσης: 2004 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αναλυτικά Περιεχόμενα(pdf)

Αγορά
Αγορά

 

Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ (Marketing Cases)

 
Τόμος 1
Γ. Πανηγυράκης & Γ. Σιώμκος
Σελίδες: 355
Έτος έκδοσης: 2005 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αναλυτικά Περιεχόμενα(pdf)

Αγορά
Αγορά

 

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

 
Γ. Σιώμκος & Ι. Τσιάμης
Σελίδες: 528
Έτος έκδοσης: 2003 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αναλυτικά Περιεχόμενα(pdf)

Αγορά
Αγορά

 

Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ

 
Γ. Σιώμκος
Σελίδες: 320
Έτος έκδοσης: 2003 - Εκδόσεις Σταμούλη
Brief product description here.

Αναλυτικά Περιεχόμενα(pdf)

Αγορά
Αγορά

 

© Copyright 2009 George J. Siomkos