> Έρευνα

 

Citations

 

Οι ετεροαναφορές (citations) στο Ερευνητικό Έργο του Καθ. Γ.Ι. Σιώμκου ξεπερνούν τις 200 σε διεθνή πανεπιστημιακά συγγράμματα και επιστημονικά περιοδικά (journals) στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

 • Journal of Marketing
 • Journal of Marketing Research
 • Journal of Advertising
 • Journal of Business Research
 • Marketing Letters
 • Marketing Theory
 • Consulting Psychology Journal
 • Journal of Product & Brand Management
 • Advances in Consumer Research
 • International Journal of Retailing and Distribution Management
 • Journal of Management Studies
 • Academy of Management Review
 • Organization Studies
 • Management Decision
 • Journal of Contingencies and Crisis Management
 • Risk Management and Insurance Review
 • Business Horizons
 • Psychology and Marketing
 • Academy of Marketing Science Review
 • Journal of Public Relations Research
 • Journal of Public Relations Review
 • Journal of Services Marketing
 • Journal of Operations Management
 • International Journal of Bank Marketing
© Copyright 2009 George J. Siomkos