Επικοινωνία

 


 

Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. : 104-34, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 8203233

E-mail: gsiomkos@aueb.gr

© Copyright 2009 George J. Siomkos