Προπτυχιακά Μαθήματα

 

  1. Συμπεριφορά Καταναλωτή

  2. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

  3. Έρευνα Μάρκετινγκ

 


 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

  2. Έρευνα Αγοράς & Συμπεριφορά Καταναλωτή

  3. Consumer Behavior - MBA INTERNATIONAL

  4. Διοίκηση Διαφήμισης

  5. Μάρκετινγκ Ψυχαγωγίας

 


 

Παλιά θέματα

 

  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
  2. Έρευνα Μάρκετινγκ

© Copyright 2009 George J. Siomkos