ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
(ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Τμήμα Πληροφορικής
Πατησίων 76, Αθήνα 10434

 Τηλ.  +30.210.8214145,  +30.210.8203355

Fax.  +30.210.8203356 

http://www.aueb.gr/Users/yannakoudakis/greek/

E-mail: eyan@aueb.gr   
 

 
  

Emeritus Professor of Computer Science at the Department of Informatics of the Athens University of Economics & Business. Studied Computer Science and obtained his Ph.D. (1979) in Computer Science from the University of Bradford England, where he worked as Tutor of Computer Science (1975-1978), and as Lecturer/ Senior Lecturer/ Professor at both Undergraduate and Postgraduate Levels (1978-1989). In 1989 he was appointed Professor of Computer Science at the Athens University of Economics and Business. He is Fellow of the British Computer Society (FBCS), Chartered Engineer (C.Eng.), Chartered Information Technology Professional (CITP). Has taught several subjects, including database design & management at the Athens University of Economics & Business, and advanced psychometric databases at the Athens University (Postgraduate School of Cognitive Sciences). The subjects taught and his interests are the following:

 1. Artificial Intelligence, Expert Systems
 2. Artificial Intelligence & Psychocybernetics
 3. Man-Machine Interfaces
 4. Speech Synthesis & Recognition Systems
 5. Psychometric Databases, Design of Psychometric Tests
 6. Database Management Systems, Database Design
 7. Design of Information Systems
 8. Data Structures
 9. Software Engineering, Advanced programming techniques
 10. Fundamentals of Computer Science
 11. Current & Future Generations of Computers

Consultant of the European Union since 1982, Associate Editor/Referee for several international journals including ACM, IEEE-PAMI, IEEE-ASSP, JASIS, Computer Journal, Prentice-Hall Publications, J. Wiley Publications, Butterworth Press, Pergamon Press, etc., External examiner for several Ph.D. candidates throughout Europe and Africa. Has served as adviser to the Greek Minister of Research and Technology (1982-83), adviser to the Greek Minister of Education (1988-1989), adviser to the National Library of Greece (1989-1991), Member of the Committee on Terminology of the Greek Ministry of Development – Research & Technology (1990-1992), Member of the Greek Parliamentarian Committees on: a) cash registers, and b) customhouse computerization (1996-1998), Project Leader for the establishment of a Greek National Guidance Resources Centre within the framework of the E.U. Program PETRA (1993-1995), Member of the Supervisory Committee of the Integrated Information System of the Greek Ministry of Economics and Project Leader (2002-2004). Has served as member of the Committee for National University Entrance Examinations (2006 – 2011). Has acted as computer consultant and adviser to the following Presidents of the Hellenic Republic: K. Karamanlis, C. Sartzetakis, K. Stephanopoulos. Has collaborated with renown scientists in his fields, including Edsger Dijkstra (Computing), Benoit Mandelbrot (Mathematics), and John Holland (Psychometrics).

Some of the posts he has held are the following: Founder member and first President of Bradford University Computer Society, U.K. (1976-1978), Warden of Shearbridge Hall, U.K. (1979-1985), Member of the Court of the University of Bradford, U.K. (1987-1989), Consultant and Expert adviser for the European Union (since 1982), Consultant for the British Home Office - GMD System (1979-1982), Consultant for the Department of Trade and Industry, U.K. (1980-1985), Consultant for WIRA, U.K. (1979-1983), Member of the Inter University Computing Committee, U.K. on Computer Science Curricula (1980-1982), Consultant and Referee for the British Library (1979-1989), Member of the British Standards Institute: Committee OIS/121 on Programming Languages & Database Management Systems (1984-1987) - The Committee had close links with the equivalent ISO (International Standards Organization) Committee ISO/TC/97/SC/5, Elected Member of the Branches Board of the British Computer Society (1983-1986), Examinations Adviser of the British Computer Society, Part II, Method II (1985-1989), Academic Representative of the British Computer Society at Bradford University (1985-1989), Member of the Training Committee, Institute of Management Information Systems, U.K. (1984-1988), President of the West Yorkshire Branch of the British Computer Society (1986-1987), Chairman and Program Coordinator of the 6th, 7th, and 8th British Computer Society Research Colloquium on Information Retrieval (1984-1986), Member of the Committee of the Information Retrieval Specialist Group of the British Computer Society (1982-1987), Associate Editor of the journal Information Technology (1983-1986), Chairman of the West Yorkshire Branch of the Institute of Management Information Systems (1982-1987), Visiting Professor, Department of Computer Science, University of Crete, Greece (1983), Elected Member of the Board of Studies in Natural and Applied Sciences, University of Bradford, U.K. (1984-1989), Elected Secretary of the British Computer Society, West Yorkshire Branch (1984-1986), Instigator, Chairman and Program Coordinator of the 1st, 2nd, and 3rd British Computer Society Computing Challenge (1985-1987), Member of the Liaison (Advisory) Committee of the Department of Information Studies, University of Sheffield (1987-1989), Coordinator of the Interdisciplinary Information Research Unit of Bradford University, U.K. (1986-1989), Joint organizer of the 1st Interdisciplinary Information Technology Conference of Bradford University, U.K. (1988), Member of the Greek Chancellors' Committee on European Affairs (1992-1994), Member of several Conference Program Committees of the ACM Special Interest Group on Information Retrieval since 1993, Chairman of the 2nd Hellenic conference on Computer Education of the Greek Ministry of Education (1995), Member of the Board of the Greek Chapter of the friends (IFBA) of Bibliotheca Alexandrina (UNESCO) (1998-) and a) Secretary (2000-2013), b) Secretary-General (2013-2020), c) Vice-President & Secretary General (2020-), c) Vice-President (2020-), Chairman of the 23rd International ACM Conference on Information Retrieval (2000), Member of the Program Committee of the 6th International Conference on Integrated Information, September 19-22, 2016, Athens, Greece.

At the Athens University of Economics and Business he was the instigator οf the establishment of Postgraduate Studies and Director of the Postgraduate Degree in Informatics (1993) and Postdoctoral Research in Computer Science (1997), and has served as: Chairman of the Computer Centre (1990-1993), Head of the Library (1991-2009), Chairman of Postgraduate Studies (1993-1996), Chairman of the Department of Informatics and member of Senate (1997-2001), Deputy Head of the Department of Informatics and Member of Senate (1991-1993), Member of the Research Committee (1992-1996), Director of the Information & Database Systems Research Group (2004-2007), Vice President of the Research Centre of the University (2006-2010), Member of the Disciplinary Committee (2013-2018), Visiting Professor of the Greek Police Academy (2011-2018), Vice Chairman of the Advisory Committee on Technology of the Greek Ministry of Administrative Reform and e-Government (2013-2015), Member of the Committee for the resolution of disputes (2012-2018) and Chairman of the Committee (2015), In charge of the examination of students with special educational needs (2015-2018), In charge of the examination of students held in state prisons (2016-2018), In charge of the organisation of research seminars for Ph.D. candidates (2016-2018).

Has carried out numerous sponsored research studies and has designed major information systems for several organizations throughout Europe, including The European Union, Department of Education - U.K., Department of Trade and Industry - U.K., The British Library, WIRA Research Association - U.K., The Greek Ministry of Development, The Greek National Research Centre Democritus, The Greek Ministry of Finance, etc. The information systems designed cover a wide variety of industrial applications, such as information and library retrieval, psychometric testing, job evaluation, vocational guidance, expert motion-time study, real estate management, hospital databases, statistical analyses, info-metrics, text analyses, etc. Has supervised hundreds of Undergraduate and M.Sc. projects, and 25 Ph.D. projects.

Has published 140 papers at International Journals and Conference Proceedings, and 20 Books, some of which are with International publishers, including The Architectural Logic of Database Systems, Springer-Verlag, ISBN 3-540-19513-0, 0-387-19513-0, 1988, Standard Relational and Network Database Languages (with Cheng, C. P.), Springer-Verlag, ISBN 3-540-19537-8, 0-387-19537-8, 1988; 7-5062-0750-8, 1991, Speech Synthesis and Recognition Systems (with Hutton, P. J.), Ellis Horwood - J. Wiley, ISBN 0-470- 20959, 0-7458-0314-8, 1987. He was one of the first programmers to implement psychometric testing back in 1974.

 

A.  Books and Monographs

 1. Yannakoudakis E. J., The GMD DATABASE: A hierarchical database model for work-study data, WIRA Research Association, Leeds, 1980.
 2. Ayres F. H., Ellis D., Huggill J. A. W. & Yannakoudakis E. J., The Universal Standard Book Code - Its Development and Use as a Method of Bibliographic Record Control, British Library R & D Department, London, June 1983, ISBN 0-901945-56-0 (Review In: Program, Vol. 19, No. 4, pp. 391-394, 1985).
 3. Ayres F. H., Ellis D., Huggill J. A. W. & Yannakoudakis E. J., Coding for Union File Creation: A National Database, British Library Bibliographic Services Division, London, April 1984, ISBN 0-7123-1020-7 (Review In: Program, Vol. 19, No. 4, pp. 391-394, 1985).
 4. Ayres F. H., Ellis D., Huggill J. A. W., Millson D. R. & Yannakoudakis E. J., DOCMATCH-1: Electronic document delivery - IX - The linkage between bibliographic and full text databases, Commission of the European Communities, EUR 10677 EN, 1987.
 5. Ayres F. H., Flokas E., Huggill J. A. W & Yannakoudakis E. J., An expert system for duplicate control, British Library R & D Department, Project SI/G/747, 1987.
 6. Yannakoudakis E. J. & Hutton P J., Speech Synthesis and Recognition Systems, Ellis Horwood-J Wiley, ISBN 0-470-20959, 0-7458-0314-8, 1987.
 7. Yannakoudakis E. J., The Architectural Logic of Database Systems, Springer-Verlag, ISBN 3-540-19513-0, 0-387-19513-0, 1988.
 8. Ayres F. H., Ellis D., Huggill J. A. W., Millson D. R. & Yannakoudakis E. J., DOCMATCH-2: Electronic document delivery - IX - The linkage between bibliographic and full text databases, Commission of the European Communities, EUR 10677 EN, 1989.
 9. Yannakoudakis E. J. & Cheng C. P., Standard Relational and Network Database Languages, Springer-Verlag, ISBN 3-540-19537-8, 0-387-19537-8, 1988; 7-5062-0750-8, 1991; Reprint 9781447132899, 2012.
 10. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (The Language SQL in Action) Η Γλώσσα SQL στην πράξη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Έκδοση Α’, ISBN 960-85122-1-2, 1990, Έκδοση Β’ (με Π. Πλέσσα), ISBN 960-85122-2-0, 1993.
 11. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (The Architecture of Database Systems) Η Αρχιτεκτονική των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Έκδοση Α’, ISBN 960-85122-0-4, 1990, Έκδοση Β’, ISBN 960-85122-3-9, 1994.
 12. Γιαννακουδάκης Ε. Ι. (Informatics and Education) (Επιμελητής), Πληροφορική και Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, Δεκέμβριος 1995.
 13. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (RDBMS Informix and Programming) RDBMS Informix και προγραμματισμός σε γλώσσα 4ης γενιάς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Έκδοση Α’, ISBN 960-359-009-6, 1994, Έκδοση Β’, ISBN 960-85122-4-7, 1996.
 14. Belkin NJ, Ingwersen P., Leong M. K. & Yannakoudakis E. J. (Eds.), Proceedings ACM SIGIR 2000, New York: ACM Press, 2000.
 15. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (The Hidden Side of Informatics) Η αθέατη πλευρά της πληροφορικής, Εκδόσεις Γκιούρδας, Έκδοση Α’, ISBN: 960-387-428-0, 2006.
 16. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Database Management Systems – SQL) Συστήματα Βάσεων Δεδομένων SQL, Εκδόσεις Μπένου, Έκδοση Α’, ISBN 960-85122-5-5, 1999, Έκδοση Β’, ISBN 978-960-85122-8-3, 2009.
 17. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Database Design & Management) Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Έκδοση Α’, ISBN 960-85122-6-3, 1999, Έκδοση Β’, ISBN 978-960-85122-7-6, 2009.
 18. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Database Systems: Theory & Practice) Βάσεις δεδομένων: Θεωρία & Πράξη, Εκδόσεις Ε. Μπένου, ISBN: 978-960-359-114-6, 2014.
 19. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Scientific Explorations) Επιστημονικές περιπλανήσεις, Κεντρική διάθεση: Παπασωτηρίου, ISBN: 978-960-85122-9-0, 2014.
 20. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Επιμελητής), (Proceedings IFBA – Greek Chapter, Bibliotheca Alexandrina), Πρακτικά Ημερίδων, Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, ISBN 978-618-82420-0-5, Μάιος 2016.
 21. Yannakoudakis E. J., Book Chapter 3. ARISTON: An Integrated Expert Framework for Occupational Guidance, In: Expert Systems: Design, Applications and Technology, Editor: Darrel Ryan, Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-53612-503-0, 2017.
 22. Yannakoudakis E. J., (Επιμελητής), (Proceedings IFBA – Greek Chapter, Bibliotheca Alexandrina), Πρακτικά Ημερίδων, Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, ISBN 978-618-82420-1-2, 2017.
 23. Yannakoudakis E. J., (Επιμελητής), (Proceedings IFBA – Greek Chapter, Bibliotheca Alexandrina), Πρακτικά Ημερίδων, Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, ISBN 978-618-82420-2-9, 2018.
 24. Yannakoudakis E. J., (Επιμελητής), (Proceedings IFBA – Greek Chapter, Bibliotheca Alexandrina), Πρακτικά Ημερίδων, Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, ISBN 978-618-82420-4-3, 2019.

 

B.  Research Papers: Journals

 1. Yannakoudakis E. J., Towards a universal record identification and retrieval scheme, Journal of Informatics, Vol. 3, No. 1, pp. 7-11, 1979.
 2. Yannakoudakis E. J. & Ayres F. H., The bibliographic record: An analysis of the size of its constituent parts, Program, Vol. 13, No. 3, pp. 127-142, 1979.
 3. Yannakoudakis E. J., Ayres F. H. & Huggill J. A. W., Character coding for bibliographical record control, Computer Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 53-60, 1980.
 4. Fitch J., Freeman W., McCann A. P., Whitfield H. & Yannakoudakis E. J., Single-subject 'Engineering style' computer science courses, IUCC, Vol. 3, No. 1, pp. 43-44, 1981.
 5. Fitch J., Freeman W., McCann A. P., Whitfield H. & Yannakoudakis E. J., Model curriculum for a single-subject 'Engineering-style' computer science course, IUCC, Vol. 4, No. 1, pp. 37-39, 1982.
 6. Yannakoudakis E. J., A universal record identification scheme, Computer Bulletin, Vol. 2, No. 33, pp. 20, September 1982.
 7. Ayres F. H., Ellis D., Huggill J. A. W. & Yannakoudakis E. J., The USBC and control of the bibliographic data base, Journal of Information Technology and Libraries, Vol. 1, No. 1, pp. 44-48, March l982.
 8. Kouvatsos D. D. & Yannakoudakis E. J., A new approach to the design of structured bibliographic records, Journal of Information Technology - Research and Development, Vol. 1, No. 4, pp. 285-300, 1982.
 9. Yannakoudakis E. J., Goyal P. & Huggill J. A. W., The generation and use of text fragments for data compression, International Journal of Information Processing & Management, Vol. 18, No. 1, pp. 15-21, April 1982.
 10. Yannakoudakis E. J. & Wu A. K. P., Quasi-equifrequent group generation and evaluation, Computer Journal, Vol. 25, No. 2, pp. 183-187, 1982.
 11. Yannakoudakis E. J. & Fawthrop D., The rules of spelling errors, International Journal of Information Processing & Management, Vol. 19, No. 2, pp. 87-100, 1983.
 12. Yannakoudakis E. J., Derived search keys for bibliographic retrieval, Proceedings 6th ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval, Washington, SIGIR, pp. 220-237, USA, 5-12 June 1983.
 13. Yannakoudakis E. J. & Fawthrop D., An intelligent spelling error corrector, International Journal of Information Processing & Management, Vol. 19, No. 2, pp. 101-108, 1983.
 14. Yannakoudakis E. J., The logic of database systems, DP International, Institute of Data Processing Management, pp. 169-174, March 1984.
 15. Yannakoudakis E. J., A new approach to job evaluation, ΣΠΟΥΔΑΙ, Vol. 34, No. 2, pp. 223-232, 1984.
 16. Yannakoudakis E. J., The European initiative on information technology: A referees' viewpoint, Computer Bulletin, Series III, Vol. 1, No. 3, pp. 28-29, 1985.
 17. Yannakoudakis E. J., Computer voice input/output: problems and perspectives, Computer Bulletin, Series III, Vol. 1, No. 3, pp. 10-12, 1985.
 18. Yannakoudakis E. J., Intelligent matching and retrieval for electronic document manipulation, Text Processing & Document Manipulation, J. C. van Vliet (Ed.), Cambridge University Press, pp. 65-77, April 1986.
 19. Yannakoudakis E. J., An efficient file structure for specialised dictionaries and other 'lumpy' data, International Journal of Information Processing & Management, Vol. 23, No. 6, pp. 563-571, 1987.
 20. Yannakoudakis E. J. & Cheng C. P., A rigorous approach to data type specification, Computer Bulletin, Vol. 3, Part 4, pp. 31-36, 1987.
 21. Hartley A. F. & Yannakoudakis E. J., An intelligent computational environment for terminology and text handling, International Journal META, Vol. 32, No. 2, pp. 139-148, 1987.
 22. Yannakoudakis E. J. & Angelidakis G., An insight into the entropy and redundancy of the English dictionary, IEEE Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 10, No. 6, pp. 960-970, 1988.
 23. Ayres F. H., Huggill J. A. W. & Yannakoudakis E. J., The Universal Standard Bibliographic Code (USBC): Its use for cleaning, merging and controlling large databases, Program, Vol. 22, No. 2, pp. 117-132, 1988.
 24. Yannakoudakis E. J. & Attar-Bashi H. A., The subject-object relationship interface model in database management systems, Journal of Documentation, Vol. 45, No. 1, pp. 25-48, 1989.
 25. Yannakoudakis E. J. & Ridley M. J., The DOCMATCH Project: Automating document delivery by linking references to full text databases, Journal of Outlook on Research Libraries, Vol. 11, No. 9, pp. 3-7, 1989.
 26. Yannakoudakis E. J., A formal coding structure for database record processing, International Journal of Cybernetics & General Systems KYBERNETES, Vol. 18, No. 1, pp. 60-70, 1989.
 27. Yannakoudakis E. J. & Cheng C. P., A domain-oriented approach to improve the user-friendliness of SQL, International Journal of Computer Standards & Interfaces, Vol. 9, pp. 127-141, 1989.
 28. Yannakoudakis E. J., Ayres F. H. & Huggill J. A. W., An expert system for quality control in cataloguing and document identification, International Journal of Expert Systems for Information Management, Vol. 2, No. 2, pp. 119-139, 1989.
 29. Yannakoudakis E. J., Ayres F. H. & Huggill J. A. W., Matching of citations between non-standardized databases, International Journal of the American Society for Information Science, Vol. 41, No. 8, pp. 599-610, 1990.
 30. Yannakoudakis E. J., Tsomokos J., & Hutton P. J., n-grams and their implication to natural language understanding, International Journal of Pattern Recognition, Vol. 23, No. 5, pp. 509-528, 1990.
 31. Yannakoudakis E. J. & Ridley M. J., DOCMATCH II: Automated linking between bibliographic and full-text databases, Bibliographic Access in Europe, Lorcan Dempsey (Ed.), Gower, pp. 232-240, 1990.
 32. Ayres F. H., Huggill J. A. W., Ridley M. J. & Yannakoudakis E. J., DOCMATCH: Automated input to ADONIS, Journal of Interlending and Document Supply, Vol. 18, No. 3, pp. 92-97, 1990.
 33. Yannakoudakis E. J. & Shahid A. A., A controlled environment for meta-message processing, Computer Journal, Vol. 34, No. 4, pp. 331-344, 1991.
 34. Yannakoudakis E. J. & Hutton P. J., Generation of spelling rules from phonemes and their implications for large dictionary speech recognition, Journal of Speech Communication, Vol. 10, No. 4, pp. 381-394, 1991.
 35. Yannakoudakis E. J. & Shahid A. A., A controlled environment for semantic information processing within inter-process communication, Computer Journal, Vol. 35, pp. A487-A497, 1992.
 36. Yannakoudakis E. J. & Hutton P. J., An assessment of N-phoneme statistics in phoneme guessing algorithms which aim to incorporate phonotactic constraints, Journal of Speech Communication, Vol. 11, No. 6, pp. 581-602, 1992.
 37. Yannakoudakis E. J. & Attar-Bashi H. A., Constructing natural language sentences from database tuples, Computer Journal, Vol. 35, pp. 445-461, 1992.
 38. Yannakoudakis E. J., A new strategy for information dissemination within and between nations, Proceedings The 3rd Olympiad of the Mind, University of Harvard, pp. 46-60, 21-23 June 1993.
 39. Yannakoudakis E. J. & Kaoukis D., The entropy and redundancy of normalised database structures, Bulletin of the Greek Mathematical Society, Vol. 33, pp. 83-105, 1992.
 40. Yannakoudakis E. J., Statistical measures of languages: Entropy and redundancy of the English dictionary, Encyclopaedia of Computer Science and Technology, Marcel Dekker Inc, Vol. 27, pp. 351-366, 1993.
 41. Yannakoudakis E. J. & Daraki J. J., Lexical clustering and retrieval of bibliographic records, Information Retrieval: New Systems & Current Research, Ruben Leon (Ed.), Taylor Graham, pp. 137-149, 1994.
 42. Plessa P. N. & Yannakoudakis E. J., Information retrieval using relational views, Information Retrieval: New Systems & Current Research, Ruben Leon (Ed.), Taylor Graham, pp. 39-52, 1994.
 43. Yannakoudakis E. J., EUROSTAGE – A pilot study into the feasibility of a European Database of Work Experience Placements, European Union: Leonardo Da Vinci, 20pp., 1998.
 44. Yannakoudakis E. J., Tsionos C. X. & Kapetis C. A., A new framework for dynamically evolving database environments, Journal of Documentation, Vol. 55, No. 2, pp. 144-158, 1999.
 45. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Occupational Inclinations of Students: The Future of a Nation) Οι επαγγελματικές κλίσεις των νέων: Το μέλλον ενός έθνους, Scientific American, Τόμος Α, Τεύχος 5, σσ. 88-91, 1999.
 46. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (A Novel Educational-Training Framework) Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό πλαίσιο, Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Τόμος 40, Τεύχος 330, pp. 187-188, Οκτώβριος 2001.
 47. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Assessment of Government Webpages & Services) Αξιολόγηση των ιστοσελίδων υπουργείων & υπηρεσιών, Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΥ, Τεύχος 94, σσ. 28-29, Σεπτέμβριος 2003.
 48. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Assessment of Public Webpages & Services) Αξιολόγηση ιστοσελίδων Ελληνικών Υπουργείων και Υπηρεσιών, Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Τόμος 43, Τεύχος 346, pp. 115-117, Μάιος-Ιούνιος 2004.
 49. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Official & Unofficial Telephone Interceptions – Tapping) Επίσημες και ανεπίσημες υποκλοπές τηλεφωνημάτων, Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΥ, Τεύχος 104, σσ. 26-29, 2006.
 50. Yannakoudakis E. J. & Andrikopoulos P. K., A Set-Theoretic Data Model for Evolving Database Environments, Proceedings 2007 International Conference on Information & Knowledge Engineering (IKE 2007), CSREA Press, pp. 124-130, Las Vegas, Nevada, USA, June 2007.
 51. Yannakoudakis E. J. & Andrikopoulos P. K., A Set-Theoretic Data Model for Evolving Database Environments, Ubiquitous Computing and Communication Journal (UBICC): Special Issue, 15/1/2008.
 52. Yannakoudakis E. J. & Diamantis I. K., Beyond database schema evolution, Proceedings International Conference on Engineering & Technological Innovation, Vol. I, pp. 245-250, Orlando, Florida, 2008.
 53. Karanikolas N., Nitsiou M., Yannakoudakis E. J. and Skourlas C., CUDL language semantics: updating FDB data, Journal of Systems and Software, Elsevier, Volume 82, Issue 6, pp. 947-962, June 2009.
 54. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (An Expert System for the Assessment of Learning Aptitudes – Difficulties) Ένα έμπειρο σύστημα αξιολόγησης μαθησιακών ικανοτήτων και δυσκολιών, i-Teacher.gr, 2ο Τεύχος, σελ. 1-9, ISSN: 1792-4146, Ιανουάριος 2011.
 55. Yannakoudakis E. J., A Psychometrics-based Approach for the Assessment of University Staff and Students, Journal of the World Universities Forum, Volume 6, Issue 1, pp. 33-42, 2013.
 56. Petraki E., Kapetis C., & Yannakoudakis E. J., Conceptual Database Retrieval through Multilingual Thesauri, Computer Science and Information Technology, 1(1): 19-32, doi: 10.13189/csit.2013.010103, 2013.
 57. Petraki E., Kapetis C., & Yannakoudakis E. J., Automated thesaurus population and management, Proceedings 6th QQML International Conference, 27-30 May 2014 Istanbul, Turkey.
 58. Konstantakis M. K., & Yannakoudakis E. J., A Writer Identification System of Greek Historical Documents using MATLAB, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Volume 4, Issue 10, pp. 609-617, October 2014.
 59. Yannakoudakis H., & Yannakoudakis E. J., The architecture of the ARISTON expert system for vocational counselling, Proceedings of the 2015 International Conference IEOM, Dubai, March 3–5, pp. 2278-2283, 2015.
 60. Petraki E., Kapetis C., & Yannakoudakis E. J., Conceptual data retrieval from FDB Databases, Proceedings 7th QQML International Conference, 26-29 May 2015 Paris, France.
 61. Voudigari E., Salamanos N., Papageorgiou T., & Yannakoudakis E. J., Rank Degree: An Efficient Algorithm for Graph Sampling, Proceedings IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2016: 120-129, San Francisco, CA, USA, 18 - 21 August 2016.
 62. Petraki E., Kapetis C., & Yannakoudakis E. J., Conceptual Search Algorithms for FDB Databases, Proceedings 6th International Conference on Integrated Information, September 19-22, 2016 Athens, Greece.
 63. Salamanos N., Voudigari E., & Yannakoudakis E. J., Identifying Influential Spreaders by Graph Sampling, Proceedings 5th International Workshop on Complex Networks and their Applications, 2016: 111-122, November 30 - December 2, Milan, Italy, 2016.
 64. Salamanos N., Voudigari E., & Yannakoudakis E. J., Deterministic graph exploration for efficient graph sampling. Social Network Analysis and Mining, 2017, 7(1): 24:1-24:14 (2017), DOI: 10.1007/s13278-017-0441-6.
 65. Salamanos Nikos, Voudigari Elli, & Yannakoudakis Emmanuel J., A graph exploration method for identifying influential spreaders in complex networks, Applied Network Science, 2: 26 (2017), 2:26, DOI 10.1007/s41109-017-0047-y.
 66. Yannakoudakis H. & Γιαννακουδάκης Ε. Ι. (Artificial intelligence – Expert systems for personnel assessment and selection), Τεχνητή Νοημοσύνη – Έμπειρα Συστήματα Αξιολόγησης & Επιλογής Προσωπικού, Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Τεύχος 378, pp. 6-19, 2018.

 

C.  Research Papers: Conferences – Seminars

 1. Kouvatsos D. D. & Yannakoudakis E. J., A new approach to the design of structured multifield records, IUCC Conference, University of Lancaster, September 1978.
 2. Yannakoudakis E. J., Record identification and retrieval, 2nd BCS IRSG Research Colloquium, University of Aston, Birmingham, April 1979.
 3. Yannakoudakis E. J., Dynamic retrieval through dynamic code generation, 7th Cranfield International Conference on Mechanised Information Storage and Retrieval Systems, July 1979.
 4. Yannakoudakis E. J. & Stone, J. (1980), Using ranking techniques for job evaluation, In-Company Development Management, London.
 5. Yannakoudakis E. J. & Wu A. K. P., Concept equifrequency in information storage and retrieval, Proceedings 3rd BCS IRSG Research Colloquium, University of Aston, Birmingham, pp. 111-121, March 1981.
 6. Fitch J., Freeman W., McCann A. P., Whitfield H. & Yannakoudakis E. J., Model curriculum for a single subject 'Engineering style' computer science course, IUCC Conference, University of Newcastle Upon Tyne, September 1981.
 7. Yannakoudakis E. J., A formal coding structure for information processing, 4th BCS IRSG Research Colloquium, University of Sheffield, April 1982.
 8. Yannakoudakis E. J., Phonological alphabets for expert error analysis, 5th BCS IRSG Research Colloquium, University of Sheffield, April 1983.
 9. Yannakoudakis E. J., An efficient structure for specialised dictionary retrieval, 5th BCS IRSG Research Colloquium, University of Sheffield, April 1983.
 10. Yannakoudakis E. J. (Invited Keynote Speaker), Developments in database management systems, Institute of Management Information Systems, Manchester, September 1983.
 11. Yannakoudakis E. J., Using phonemes based on n-grams for computer voice input and output, 6th BCS IRSG Research Colloquium, University of Bradford, April 1984.
 12. Yannakoudakis E. J., Database management systems: State of the art, Seminar, Institute of Management Information Systems, University of Bradford, 18 January 1984.
 13. Yannakoudakis E. J., An expert system for document matching and retrieval, 7th BCS IRSG Research Colloquium, University of Bradford, April 1985.
 14. Yannakoudakis E. J. & Stoker C., Automating canonical synthesis for database design, 8th BCS IRSG Research Colloquium, University of Glasgow, 2-3 April 1986.
 15. Yannakoudakis E. J., A strategy for compressed storage and retrieval of documents, International Conference on Text Processing & Document Manipulation, University of Nottingham, 14-16 April 1986.
 16. Yannakoudakis E. J., Intelligent matching and retrieval for electronic document manipulation, International Conference on Text Processing & Document Manipulation, University of Nottingham, 14-16 April 1986.
 17. Yannakoudakis E. J. & Cheng C. P., Retrieval and updatability of values in relational views, 9th BCS IRSG Research Colloquium, Newcastle upon Tyne Polytechnic, 22-24 April 1987.
 18. Yannakoudakis E. J. & Kaoukis D., The entropy of relational database structures, 10th BCS IRSG Research Colloquium, University of Bradford, 11-12 April 1988.
 19. Yannakoudakis E. J. & Attar-Bashi H. A., A natural language interface model for databases, 10th BCS IRSG Research Colloquium, University of Bradford, 11-12 April 1988.
 20. Yannakoudakis E. J., The DOCMATCH-2 programme of the EEC, Seminar, European Union, Luxemburg, 3-4 March 1988.
 21. Yannakoudakis E. J. & Ridley M. J., DOCMATCH II: Automated linking between bibliographic and full-text databases, International Conference on Bibliographic Access in Europe, University of Bath, September 1989.
 22. Yannakoudakis E. J. & Cheng C. P., Translation of updates on relational views involving joins, Proceedings International Conference on the Management of Data, COMAD, McGraw-Hill, pp. 277-294, 1989.
 23. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Statistical Structure of Greek Texts and Applications), Στατιστική δομή Ελληνικού κειμένου και εφαρμογές, 4th Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πάτρα, Μάιος 1991.
 24. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (An Information System of Occupational Guidance), Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Το τεστ ενδιαφερόντων του Kuder, Πρακτικά: Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, σσ. 201-211, 1991.
 25. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Software Design for Dictionary Processing), Σχεδιασμός λογισμικού επεξεργασίας λεξικών, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τυποποίησης Ορολογίας, σσ. 197-205, Αθήνα, 11-12 Νοεμβρίου 1992.
 26. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Inter-University Collaboration for Computing Sciences), Συνεργασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε θέματα πληροφορικής, Η Πληροφορική & η Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Συνέδριο ΕΕΔΕ, Αθήνα, 18-19 Νοεμβρίου 1992.
 27. Yannakoudakis E. J. & Flokas E., Attribute decomposition as an aid to database design, Proceedings HERMES Conference on Mathematics & Informatics, pp. 113-136, 25-26 September 1992.
 28. Δαράκη Ε. Ι. & Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (An Expert System for Union Catalogue - Libraries), Έμπειρο σύστημα για τη δημιουργία συλλογικού καταλόγου, Πρακτικά: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων, σσ. 147-156, Αθήνα 1993.
 29. Πλέσσα Π. Ν. & Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Updating Views Based on Theta-Joins), Ενημέρωση όψεων που βασίζονται σε θήτα-συνδέσεις, Πρακτικά: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, ΕΠΥ, σσ. 273-284, 1994.
 30. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Computerising Libraries: The European Dimension) Αυτοματοποίηση βιβλιοθηκών: Η Ευρωπαϊκή διάσταση, 4ο Πανκύπριο Συνέδριο Βιβλιοθηκών, 22-24 Απριλίου, 1994.
 31. Yannakoudakis E. J., The design of occupational guidance systems, EUROSTAGE, European Union, Amsterdam, 14-16 April 1994.
 32. Τσιώνος Χ. & Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Statistical Analyses of Library Data), Στατιστική ανάλυση βιβλιογραφικών πεδίων, Πρακτικά: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λευκωσία, Κύπρος, 5-7 Μαΐου, σσ. 277-284, 1994.
 33. Yannakoudakis E. J., Interface design for occupational guidance systems, European Union, University of Dublin, 16-18 June 1994.
 34. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Occupational Guidance in Universities) Επαγγελματικός προσανατολισμός στα ΑΕΙ, FEDORA FORUM, Ρόδος, 9 Σεπτεμβρίου, 1994.
 35. Yannakoudakis E. J., Occupational guidance: A novel system for storing and retrieving data on special needs people, EUROSTAGE, European Union, Copenhagen, 15-17 September 1994.
 36. Yannakoudakis E. J., Free-text retrieval for bibliographic databases, European Union, Kerkira, Greece, 20-25 April 1995.
 37. Yannakoudakis E. J., A multilingual database for online information retrieval, European Union, Edinburgh, Scotland, 7-9 June 1995.
 38. Yannakoudakis E. J., The use of Informix New Era for the design of a database for special needs people, European Union, Cork, Ireland, 23-25 August 1995.
 39. Yannakoudakis E. J. LIBRETTO: An intelligent information provider, ACM SIGIR, Seattle, Washington, USA, 7-14 July 1995.
 40. Yannakoudakis E. J., Second generation client/server computing, 5th National Conference of Computing, Greek Computer Society, 7-9 December 1995.
 41. Yannakoudakis E. J., A novel client-server protocol for the demanding OPAC user, ACM SIGIR, Zurich, Switzerland, 18-22 August 1996.
 42. Tsionos C. X. & Yannakoudakis E. J., Database tuning using attribute statistics, Proceedings Hellenic-European Research on Mathematics and Informatics, pp. 456-461, Athens 26-28 Sept. 1996.
 43. Daraki J. J. & Yannakoudakis E. J., An analysis of hashing techniques based on dynamically derived logical keys, Proceedings Hellenic-European Research on Mathematics and Informatics, pp. 414-423, Athens 26-28 Sept. 1996.
 44. Kapetis C. & Yannakoudakis E. J., The use of loan statistics for the study of user behaviour, Proceedings Hellenic-European Research on Mathematics and Informatics, pp. 478-487, Athens, 26-28 Sept. 1996.
 45. Yannakoudakis E. J., A client-server environment for information dissemination, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση – Proceedings Conference on Teaching Mathematics & Informatics, pp. 437-442, Πανεπιστήμιο Πατρών, 9-11 Μαΐου 1997.
 46. Daraki J. J. & Yannakoudakis E. J., A new hashing technique involving digit repositioning based on dynamic hash-table statistics, Proceedings Hellenic-European Research on Mathematics and Informatics, pp. 219-225, Athens, Sept. 2001.
 47. Diamantis I. K. & Yannakoudakis E. J., Further improvements of the framework for dynamically evolving database environments, Proceedings Hellenic-European Research on Mathematics and Informatics, pp. 213-218, Athens, Sept. 2001.
 48. Daraki J. J. & Yannakoudakis E. J., Hashing on hash-table statistics, Proceedings Congress on computational mechanics, Univ. Patras, 27-29 June 2002.
 49. Yannakoudakis E. J., A new strategy for information dissemination within and across nations, Πρακτικά, 1ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κοινωνία της Πληροφορίας & των Δικαιωμάτων του Πολίτη), σσ. 1-13, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003.
 50. Yannakoudakis E. J., Software engineering models and software development platforms, Proceedings International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”, pp. 1153-1162, Athens, 8-10 September 2004.
 51. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., Ανδρικόπουλος Π. Κ., Καπέτης Χ. Α., Κόλλιας E., (Negotiators for Linking Electronic Information Sources), Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σσ. 120-129, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004.
 52. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Assessment of University Departments), Αξιολόγηση Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Πρακτικά Ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγηση – Γνήσιος διάλογος για την παιδεία, Επιμέλεια: Χ. Κοσμίδου-Hardy, Ελληνικά Γράμματα, σσ. 221-232, 2005.
 53. Yannakoudakis E. J. & Nitsiou M., A new Conceptual Universal Database Language, Proceedings International Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering”, Athens, 5-8 July 2006.
 54. Yannakoudakis E. J., Mathematics, Algorithms and Philosophy, 9th International Conference of Bibliotheca Alexandrina, “Philosophy in Hellenistic Alexandria”, Alexandria, Egypt, pp. 137-148, 8-9 March 2006.
 55. Yannakoudakis E. J., Nitsiou M., Skourlas, C., Karanikolas, N. N.: Tarski algebraic operations on the frame database model (FDB), Current Trends in Informatics: Proceedings of the 11th Panhellenic Conference in Informatics (PCI 2007), Volume A, ISBN 9789608978416, pp. 207-216, Patras, Greece, May 18-20 2007.
 56. Karanikolas N., Nitsiou M., Yannakoudakis E. J., Skourlas C., CUDL language semantics, liven up the FDB data model, Proceedings 11th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2007), Varna, Bulgaria, September 29 – October 3, 2007.
 57. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Information Technology in the Library of Alexandria), Η τεχνολογία της πληροφορικής στη σημερινή βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, Πρακτικά, «Ελληνιστική Αλεξανδρινή Περίοδος στην Ιστορία της Αιγύπτου», Φίλοι της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, Αθήνα 3 Δεκεμβρίου, σσ. 63-89, 2007.
 58. Karanikolas N., Nitsiou M., Yannakoudakis E. J. and Skourlas C., Conceptual Universal Database Language (CUDL) and Enterprise Medical Information Systems, Proceedings 10th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS), Barcelona, Spain, June 12-16, 2008.
 59. Karanikolas, N., Nitsiou, M., Yannakoudakis, E. J., CUDL Language Semantics: Authority Links, Proceedings 12th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2008), Pori, Finland, September 5-9, 2008.
 60. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Historic memory and state of the art technology), Ιστορική μνήμη και σύγχρονη τεχνολογία, Α’ Διεθνές Συνέδριο, «Ιστορική Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη», Μανιατάκειον Ίδρυμα, Αθήνα, 2-5 Ιουλίου 2009, σσ. 115-119.
 61. Yannakoudakis E. J., Alexandrian Algorithms, 12th International Conference of Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt, 16-21 October 2009.
 62. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (An Expert System for the Assessment of Learning Difficulties), Ένα έμπειρο σύστημα αξιολόγησης μαθησιακών ικανοτήτων και δυσκολιών, Πρακτικά, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ – ΔΤΠΕ (Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση), "Το μέλλον της μάθησης", ISBN: 978-960-99435-0-5, σελ. 314-324, Πειραιάς, 30-31 Οκτωβρίου 2010.
 63. Yannakoudakis E. J., A new framework for the assessment of University Departments, 5th World Universities Conference, Rhodes, Greece, 8 – 11 January 2012.
 64. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (A new approach to the assessment of the learning profile of children, youth and working adults), Μια νέα προσέγγιση στη διάγνωση του μαθησιακού προφίλ παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία & Εφαρμογές», Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2012.
 65. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Artificial Intelligence and Pythagorean Numerology), Τεχνητή Νοημοσύνη και Πυθαγόρειος Λεξαριθμική Ανάλυση, 2ο Επιστημονικό Συνέδριο «Φιλοσοφία και Κοσμολογία», Αθήνα, 13-14 Μαΐου 2013.
 66. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (The Learning Profile of Individuals), Η μαθησιακή ταυτότητα του ατόμου, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαΐου 2013.
 67. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Economic Crime – Fraud), Οικονομικό έγκλημα, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Πρακτικά, σελ. 14-16, Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013.
 68. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Internet-Based Human Networks), Διαδικτυακά Ανθρωποκυκλώματα, 3ο Συνέδριο Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας, Αθήνα, Ιανουάριος 2014.
 69. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (The Use of Human Organs as Components for Biological Computers), Η αξιοποίηση ανθρώπινων οργάνων ως «εξαρτήματα» βιολογικών υπολογιστών, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο «Φιλοσοφία και Κοσμολογία», Αθήνα, 27-28 Μαΐου 2014.
 70. Yannakoudakis E. J., An Integrated Framework of Measuring the Learning Profile of Individuals, 9th International Conference, "School 2021: school for all and for everybody", Alma Mater School, St. Petersburg, 2-3 April 2015.
 71. Yannakoudakis E. J., The experience of European schools in the process of individualization in education, 10th International Conference, "The process of individualization of education in 5 years", Alma Mater School, St. Petersburg, 22-24 March 2016.
 72. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Occupational Trends of Students – The Future of a Nation), Οι επαγγελματικές κλίσεις των νέων – το μέλλον ενός έθνους, Νέες Προοπτικές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, η πρόκληση των ΝΕΕΤ (New Perspectives in Career Guidance, the NEET challenge), Πανεπιστήμιο Κύπρου, 11 Απριλίου 2016.
 73. Yannakoudakis E. J., Psychometric Thoughts on Learning & Assessment, Seminar, The ALTA Institute - Cambridge University, Computer Laboratory, 3 May 2016.
 74. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (The algorithmic logic of Aristotle), Η αλγοριθμική λογική του Αριστοτέλη, «Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής των φυσικών επιστημών» (Aristotle – The founder of natural sciences), Διεθνής Επιστημονική Εταιρία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017.
 75. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Advanced learning techniques: From theory to Practice), Εξελιγμένες τεχνικές μάθησης: Από τη θεωρία στην πράξη, «Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση στο σχολικό περιβάλλον: Προκλήσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης συμπεριφοράς», Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λάρισα, 18 Φεβρουαρίου 2017.
 76. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Advanced teaching & learning techniques: From theory to Practice), Εξελιγμένες τεχνικές διδασκαλίας & μάθησης: Από τη θεωρία στην πράξη, «Διδάσκοντας το παρελθόν στο παρόν – Παιδαγωγικές πρακτικές και διδακτικές εφαρμογές στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση», Επιστημονική διημερίδα – Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, Αθήνα, 11-12 Μαρτίου 2017.
 77. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Expert Systems for Occupational Guidance), Έμπειρα Συστήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Global, Αθήνα, 18 Απριλίου 2017.
 78. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., (Aristotelian Programming Mechanisms of Human Thought), Αριστοτελικοί Προγραμματιστικοί Μηχανισμοί της Σκέψης, 4ο Διεπιστημονικό Συνέδριον, «Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Αριστοτέλης», Διεθνής Επιστημονική Εταιρία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας & Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα, 25-26 Απριλίου 2017.
 79. Γιαννακουδάκης Ε. Ι., Psychometric Questionnaires and Measures of Linguistic Aptitudes and Abilities, University of Cambridge, Chania, Crete, July 3-7, 2017.
 80. Yannakoudakis E. J., Aristotelian Algorithmic Thought & Logic (Then and Now), Proceedings 20th International Conference of Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt, 15-17 October 2017.
 81. Petraki Evangelia, Yannakoudakis Emmanuel J., Kapetis Chrysostomos, “Implementing FDB Multilingual Thesaurus Administration Algorithms Using Real Bibliographic Data”. 10th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2018), 22 - 25 MAY 2018, Chania, Crete, Greece.
 82. Yannakoudakis E. J., (The Psychometrics Questionnaire – Expert System ARISTON), Το ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο – Έμπειρο Σύστημα ΑΡΙΣΤΟΝ, ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, European Union – Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης – ΟΑΕΔΔ, Athens, January 2019.

 

D.  VARIOUS ARTICLES – Grey Literature

 1. Yannakoudakis, E. J. (1993), Occupational Guidance with the aid of a computer, EXPRESS, June 1993.
 2. Yannakoudakis, E. J. (1993), A psychometrics-based system for occupational guidance, AMARYSIA, No. 1178, 12 April 1993.
 3. Yannakoudakis, E. J. (1993), Automating occupational guidance, Municipality of Amarousiou, Athens, April 1993.
 4. Yannakoudakis, E. J. (1993), Aptitudes – Abilities of a computer science graduate, Conference on Occupational Guidance, Athens University of Economics & Business, 13-14 May 1993.
 5. Yannakoudakis, E. J. (1996), Occupational Guidance with the aid of a computer system, STIGMES, pp. 34-36, July-August 1996.
 6. Yannakoudakis, E. J. (1996), Occupational Guidance: The missing educational link, Conference of the Prefecture of Piraeus, University of Piraeus, 3-4 May 1996.
 7. Yannakoudakis, E. J. (1998) (Rapporteur), Employment and New Technologies, National Conference, Ministry of Development (National Institute of Labour), Athens, 16 November 1998.
 8. Yannakoudakis, E. J., (Advance Learning Techniques: From Theory to Practice), Εξελιγμένες Τεχνικές Μάθησης: Από τη Θεωρία στην Πράξη, 32ο Συνέδριο ΟΕΦΕ, Θεσσαλονίκη, 6-7 Μαΐου 2013.
 9. Yannakoudakis, E. J., (Modern Educational Human Networks), Σύγχρονα εκπαιδευτικά ανθρωποκυκλώματα, 2ο Συνέδριο «Ακαδημαϊκή Αριστεία & Χάρισμα: Καινοτόμες Πρακτικές Προσωποποιημένης Μάθησης», Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη», Αθήνα, 15 Μαρτίου 2014.
 10. Yannakoudakis, E. J., (Bio-Computing, Nanotechnology & Applications), Βιο-υπολογιστές νανοτεχνολογία και εφαρμογές, Ιατρικές ημέρες Νάξου, σσ. 60-61, 1-4 Σεπτεμβρίου 2002.
 11. Yannakoudakis, E. J., (Surveillance information systems & Cyberwarfare), Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης & Κυβερνοεπιθέσεις, Δήμος Χολαργού, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα, 21 Ιουνίου.
 12. Yannakoudakis E. J., Preface to “The Poetic Alphabet of Cavafi”, The Cavafia 2017: 14h International Literary Symposium, Bibliotheca Alexandrina, 13-15 October 2017.

 

 

 

English